Studieprogramma

HBO-Verpleegkunde

De opleiding Verpleegkunde duurt vier jaar en bestaat uit de propedeutische fase (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Studieprogramma

In het eerste jaar van de opleiding maak je kennis met het beroep van verpleegkundige. Wat is mijn rol precies en past dit bij mij? Dit doe je door het volgen van verschillende lessen waarin je basiskennis en -vaardigheden opdoet. Ook loop je een beroepsoriëntatie van 5 weken in de praktijk. In het tweede studiejaar ga je dieper in op de leerstof uit jaar 1 en loop je een stage van 10 weken.

Het derde en vierde jaar van de opleiding staan in het teken van verbreding of verdieping in het werkveld. Via minoren en stages kom je erachter in welke richting je je afstudeerstage wilt lopen in jaar 4.

Haal meer uit je opleiding

Binnen de opleiding kun je op verschillende manieren eigen invulling geven aan je studie. Bijvoorbeeld door het volgen van een specialisatie of door het volgen van honoursonderwijs. Daarnaast kun je ook kiezen voor het Honours programme Critical Care waarmee je versneld (3.5 jaar) de opleiding doorloopt.

Overzicht
Versneld programma Honours Programme Critical Care Het Honours Programma Critical Care (HCC) is een versneld programma (3.5 jaar i.p.v. 4 jaar) gericht op de acute en intensieve zorg in ziekenhuizen. Je wordt voorbereid om na je diploma de master Critical Care of een specialisatie in de acute of intensieve zorg te gaan volgen. . Je meldt je voor de start van de opleiding HBO-Verpleegkunde apart aan voor dit programma.
Specialisatie Amsterdam UMC programma Het Amsterdam UMC programma is een programma vanaf jaar 3 voor studenten met de ambitie om in een academisch ziekenhuis te werken. In het tweede studiejaar kan je je aanmelden voor dit programma.
Anesthesie programma Het anesthesie programma is een vijfjarig programma voor hbo-v studenten die de ambitie hebben om zowel als verpleegkundige als anesthesiemedewerker te gaan werken.
Operatieassistent programma Het operatieassistent programma is een vijfjarig programma voor hbo-v studenten die de ambitie hebben om zowel als verpleegkundige als operatieassistent te gaan werken.
Honoursonderwijs Opleidingsoverstijgende honours modules Honoursonderwijs wordt aangeboden voor studenten die meer kunnen en willen naast het reguliere onderwijs. Tijdens verschillende modules verdiep je je samen met studenten van andere opleidingen in verschillende thema’s.

Instroom-doorstroomschema HBO-Verpleegkunde

instroom-doorstroomschema

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 2

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 3

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 4

Jaar 4

Jaar 4

Jaar 4

Jaar 5

Verder studeren?

 • Master Critical care (IC)
 • Master Evidence based practice (EBP)
 • Master Klinische gezondheidswetenschappen
Toelatingseisen: Bachelor Verpleegkunde

 • Master Verpleegkundig specialist
 • Master Verpleegkundig specialist ggz
 • Master Physician assistant
Toelatingseisen: Bachelor Verpleegkunde
+ 2 jaar werkervaring

 • Verpleegkundige vervolgopleiding kinderverpleegkundige
 • Verpleegkundige vervolgopleiding Neonatolgie
Toelatingseisen: Bachelor Verpleegkunde
+ voorwerken

Waarom Verpleegkunde aan de HvA?

 • In een grote stad als Amsterdam kom je veel verschillende mensen met verschillende zorgvragen tegen.
 • In elk studiejaar loop je stage. Je doet hierdoor tijdens de opleiding veel praktijkervaring op.
 • De HvA heeft een uniek samenwerkingsverband met het naastgelegen Amsterdam UMC.
 • Je krijgt in het tweede studiejaar gezamenlijk onderwijs met studenten van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Oefentherapie (HvA) en Geneeskunde (UvA). Zo leer je interprofessioneel samenwerken.
 • Vwo als vooropleiding? Misschien is het Honours Programme Critical Care wel iets voor jou!

Als je wilt slagen in deze studie is het belangrijk dat je kritisch kijkt of de opleiding bij je past. Dat doen wij als opleiding ook. We kijken zorgvuldig naar de kwaliteit van ons onderwijs, de docenten én nieuwe studenten. We zijn daarom trots dat deskundigen het hoge niveau van onze opleiding prijzen. En zeker ook dat studenten positief zijn over de theoretische kennis en praktijkervaring van onze docenten.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 9 maart 2022