Promoveren

De HvA heeft een regeling die het voor docenten mogelijk maakt om binnen werktijd te kunnen werken aan een promotieonderzoek. Ruim tachtig docenten maken inmiddels gebruik van deze regeling.

Het onderzoek van de promovendi past binnen een van de HvA onderzoeksprogramma’s en ze worden daarbij begeleid door een lector. Daarnaast krijgen ze begeleiding van hun (co)promotor. Hierover worden van tevoren goede afspraken gemaakt.

Het promotieonderzoek wordt deels aan de HvA en deels aan de universiteit, waaraan de (co)promotor verbonden is, uitgevoerd. De promotie zelf vindt plaats aan de universiteit. Voor toegang tot de promotie geldt het promotiereglement van de betreffende universiteit.

Je kunt ook promoveren aan het hbo. De HvA neemt deel aan de pilot professional doctorate. Dit is een promotietraject gericht op de (beroeps)praktijk. Meer informatie over het professional doctorate .

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 november 2023