Open Science

De vele onderzoeksprojecten bij de HvA leveren kennisproducten en onderzoeksgegevens (onderzoeksdata) op die onbelemmerd een weg moet kunnen vinden naar onderwijs, onderzoekers, de beroepspraktijk en maatschappij.

Onderzoekers zelf hebben hierin de belangrijkste rol door de vele kennisuitwisselingsmomenten die zij hebben met de praktijk (congressen, seminars, workshops etc.), hun bijdrage aan het onderwijs (gastcolleges, boeken, curriculum ontwikkeling, minoren etc.) maar ook via professionele en wetenschappelijke publicaties. De HvA streeft naar '100% Open Access' van deze publicaties. Goed onderzoeksdatamanagement bevordert de integriteit en de impact van het onderzoek én het (toekomstig) hergebruik van de onderzoeksdata.

Om dit te bereiken is een stappenplan ontwikkeld, ondersteund door Pure als registratiesysteem en voor het ontsluiten van publicaties via de website, HBO kennisbank, Narcis, Google Scholar etc.

Lees hier meer over het open access beleid en het stappenplan: https://www.hva.nl/bibliotheek/diensten/voor-onderzoekers/open-access/open-access.htm l

Lees hier meer over het delen van onderzoeksresultaten met Pure: https://www.hva.nl/bibliotheek/diensten/voor-onderzoekers/pure/pure.html

De HvA richtlijnen voor Research Data Management geven de randvoorwaarden voor een zorgvuldige omgang met onderzoeksdata. De gezamenlijke bibliotheek van de HvA en UvA biedt onderzoekers van de HvA ondersteuning bij het veilig opslaan, delen en toegankelijk maken van onderzoeksdata.

Download de HvA richtlijnen voor Research Datamanagement

Ga naar RDM ondersteuning door de bibliotheek: http://rdm.uva.nl/

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 16 mei 2022