Vind een lector

68 Resultaten

Lectoren vormen de spil in het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Zij doen onderzoek, leveren een bijdrage aan het onderwijs én zoeken actief samenwerking met de beroepspraktijk. De lectoren van de HvA zijn gepromoveerde onderzoekers die als specialist in een bepaald vakgebied hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

Bij de HvA is een lector altijd een gepromoveerd onderzoeker die als specialist in een bepaald vakgebied zijn of haar sporen ruimschoots verdiend heeft. De HvA heeft bijna zeventig lectoren die voor het merendeel leiding geven aan een onderzoeksgroep, ook wel lectoraat genoemd, of binnen een bestaand lectoraat verantwoordelijk zijn voor een eigen onderzoekslijn.

In het lectoraat werkt de lector met docent-onderzoekers, studenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan concrete onderzoeksvragen uit de praktijk. Als kennisinstelling levert de HvA met onderwijs en onderzoek een bijdrage aan maatschappelijke opgaven. We zoeken met praktijkgericht onderzoek naar oplossingen voor opgaven in de samenleving en naar de rol van professionals daarin. Zo leveren we een directe bijdrage aan het adresseren en oplossen van vraagstukken in de samenleving zelf en aan innovatie in het beroepenveld én we dragen bij aan de kennisontwikkeling binnen de desbetreffende onderzoeksdomeinen.

Onderzoek in de lectoraten