Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Collegegeld

Hoeveel collegegeld betaal je voor het volgen van een opleiding? Wanneer moet het betaald zijn en op welke manieren kun je het collegegeld betalen? Kun je ook restitutie van je collegegeld krijgen als je je uitschrijft voor een opleiding?

Collegegeldtarieven 2024-2025

Voor het volgen van een opleiding ben je collegegeld verschuldigd. Voor de opleidingen die door de overheid gesubsidieerd worden, stelt het ministerie van OC&W de tarieven vast. Als je aan de eisen voldoet die OC&W stelt, betaal je het wettelijk collegegeld. Als je niet aan de eisen voldoet, betaal je het instellingscollegegeld.

Bekijk de tarieven

Het collegegeld moet uiterlijk de laatste dag voordat je opleiding start op de bankrekening van de HvA staan. Kies je voor een machtiging, dan moet je die uiterlijk op 31 augustus bevestigd hebben in Studielink. Begin je in een andere maand zorg er dan voor dat je de betaling geregeld hebt voor de eerste van de maand waarin je begint. Ontvangt de HvA je collegegeld niet op tijd, dan sta je niet ingeschreven en heb je geen recht op het volgen van onderwijs, studiefinanciering en OV-vergoeding.