Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Restitutie van collegegeld

In de loop van het collegejaar kun je je op elk gewenst moment uitschrijven via Studielink. Aan de hand van de gegevens uit Studielink  wordt er berekend hoeveel collegegeld je moet betalen voor de periode dat je ingeschreven hebt gestaan.

De verwerking van je uitschrijving kan enkele weken duren. Indien er te veel afgeschreven is, krijg je het te veel betaalde bedrag teruggestort op het rekeningnummer waarvan het collegegeld eerder afgeschreven is. Wanneer we te weinig hebben afgeschreven, wordt het nog te betalen bedrag automatisch geïncasseerd. Je krijgt van ons een bewijs van uitschrijving.

Krijg ik collegegeld terug?

Situaties waarbij het mogelijk is om aanspraak te maken op restitutie van collegegeld:

Schrijf je je uit in de maanden september tot en met mei?

  • Studeer je af en heb je het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld betaald en je verzoek tot uitschrijving ingediend via Studielink? Dan krijg je mogelijk restitutie van het collegegeld over de maanden dat je niet meer bent ingeschreven.
  • Heb je je opleiding beëindigd? Dan heb je mogelijk recht op restitutie van collegegeld.

Schrijf je je uit in de maanden juni tot en met augustus?

  • Wanneer je je uitschrijft in de maanden juni tot en met augustus heb je geen recht op restitutie van collegegeld.

1 februari?

Let op: er gaan geruchten dat bij uitschrijving vóór 1 februari het gehele collegegeld wordt kwijtgescholden. Dit is niet waar: je betaalt bij de Hogeschool van Amsterdam voor de periode dat je ingeschreven hebt gestaan.
Het gerucht houdt verband met regels voor de prestatiebeurs. Raadpleeg hiervoor de website van DUO (opent in nieuw venster).

Bezwaar indienen tegen de uitschrijfdatum

Indien je het niet eens bent met de uitschrijfdatum of uitschrijfwijze, kun je bezwaar indienen bij Juridische Zaken, via het formulier op Loket Beroep, Bezwaar en Klacht.