Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Minoren

Kleur geven aan jouw studie? Jouw kennisgebied verbreden of iets heel anders leren? Kies uit het aanbod minoren.

Ben je student van een andere hbo-instelling of universiteit en wil je een minor aan de HvA volgen? Meld je dan aan voor een minor via de website Kies op Maat. Zie de lijst van deelnemende instellingen(opent in nieuw venster) van Kies op Maat. Wil je weten wanneer je je kunt aanmelden? Heb je vragen over de minor of de aanmeldprocedure? Kijk dan in de minorbeschrijving.

Algemene voorwaarden

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst ondertekende Kies op Maat-leerovereenkomst. 

Student van een instelling die bij Kies op Maat is aangesloten

Ben je student van een instelling die aangesloten is bij Kies op Maat? Dan gelden de regels en afspraken van Kies op Maat. 
Houd er rekening mee dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst ondertekende Kies op Maat-leerovereenkomst. 

Student van een niet-particuliere instelling die niet bij Kies op Maat is aangesloten

Ben je een student van een niet-particuliere instelling die niet bij Kies Op Maat is aangesloten? Dan gelden de volgende regels: 

1.    Wil de onderwijsinstelling waar jij studeert de minor niet bekostigen? Dan kun je een minor volgen als cursist. De minor (30EC) kost € 4.366 in studiejaar 2022-2023. Dit bedrag moet voor aanvang van het onderwijs betaald worden.
2.    Aanmelding voor een minor door middel van een tweede inschrijving is op basis van de WHW artikel 7:48 lid 1 en de uitwerking hiervan in de notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs* niet toegestaan.

*Helderheid in de bekostiging van hoger onderwijs, Notitie van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 29 augustus 2003, gepubliceerd 9 januari 2004.

Alumnus, cursist, internationale student of student van een niet-bekostigde opleiding

Ben je alumnus, cursist, een student van een niet-bekostigde opleiding (particuliere opleidingen, contractonderwijs) of een internationale student (geldt niet voor uitwisselingsstudenten*, die op basis van een bilaterale overeenkomst naar de HvA komen), dan kun je kiezen uit het Kies op Maat aanbod.

Let op je kunt geen gebruik maken van de Kies op Maat-procedures. Neem rechtstreeks contact op met de HvA om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer je wordt toegelaten tot een minor zal je zaken als financiële verrekening zelf moeten regelen.

De kosten voor een minor van 30EC in studiejaar 2022-2023 bij de HvA bedragen € 4.366. Je ontvangt voor aanvang van de minor een factuur. 

* voor uitwisselingsstudenten zie Exchange | AUAS (amsterdamuas.com)

Contact

  • Alumni, cursisten en studenten van niet-bekostigde opleidingen kunnen contact opnemen met de contactpersoon die bij de minor beschrijving op Kies op Maat vermeld staat.
  • Internationale studenten en uitwisselingsstudenten kunnen contact opnemen met het international office van de aanbiedende faculteit/opleiding. Zie: Overzicht International Offices