Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Informatie voor scholen

Als decaan, loopbaanbegeleider of mentor in het vo en mbo vervul je een belangrijke rol in het keuzeproces van jouw leerlingen en studenten. Kijk hier hoe de HvA je hierbij kan ondersteunen.

Hulp bij keuzebegeleiding

Ben jij verantwoordelijk voor lob/keuzebegeleiding op jouw school? Wij bieden je verschillende instrumenten en materialen die je kunt inzetten als hulpmiddel bij het vormgeven daarvan.

Bekijk hoe wij je kunnen helpen

Studiekeuzeactiviteiten

De HvA biedt verschillende activiteiten om het keuzeproces van studiekiezers te ondersteunen. Voor sommige activiteiten komt de HvA naar de scholen toe. Voor de meeste activiteiten bezoekt de leerling of student (online) de HvA.

Meer over studiekeuzeactiviteiten

Studievaardigheden

Door leerlingen in je lessen of tijdens individuele begeleiding vertrouwd te maken met de studievaardigheden die ze nodig hebben op het hbo, kun je een bijdrage leveren aan een soepele overstap naar het hbo.

Bekijk de hulpmiddelen

Student in de klas

Binnen Student in de Klas verzorgen getrainde HvA-studenten een interactieve les op scholen (vo en mbo) in en rond Amsterdam waarin ze vertellen over hun ervaringen als student in het hbo. Het doel van de les is om deelnemers aan te zetten tot oriëntatie en hen een realistisch beeld te geven van studeren aan het hbo.

Meer over Student in de Klas

Tune In

Voor studenten die als eerste uit hun gezin gaan studeren in het hoger onderwijs en die in september starten met een opleiding bij de HvA organiseren we in de zomer Tune In. Tijdens Tune In leren deze studenten hun medestudenten alvast kennen, krijgen ze tips van ouderejaars en volgen ze trainingen en workshops die hen voorbereiden op hun studietijd. Met als doel een betere aansluiting en een zachte landing in het hbo.

Bekijk de webpagina van Tune In

Informatie

Flyers, links en praktische informatie

Er is heel veel informatie die je als decaan kunt gebruiken in gesprekken met je leerling of mbo-student of als je een vraag krijgt uit de klas: flyers, handige websites en praktische informatie over zaken als toelating en inschrijven.

Bekijk de overzichtspagina

Netwerken

Decanen-symposium

Aan het begin van het studiejaar organiseren de HvA en UvA sinds jaar en dag het Decanensymposium. Tijdens dit evenement word je bijgepraat over (onderwijs)ontwikkelingen, kun je workshops volgen en is er ruim de tijd om bij te praten met collega's uit het hele land.

Website Decanensymposium

Professionalisering

Leergang Loopbaan-coaching

Heb jij in je werk te maken met jongeren die voor belangrijke keuzes staan zoals profielkeuzes, studiekeuzes, switchen of een eerste baan? Werk je als decaan, docent, mentor, studiekeuzeadviseur, jongerenbegeleider of zelfstandig loopbaancoach? De leergang biedt jou als professional de mogelijkheid actuele psychologische kennis, instrumenten en verdieping direct toe te passen in je eigen werkpraktijk.

Meer over de Leergang Loopbaancoaching