Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hulpmiddelen bij studievaardigheden

Onderzoek wijst uit dat gemiddeld 40% van de studenten in het eerste jaar van een studie uitvalt of van studie switcht. Eén van de redenen van hoge uitval is dat studenten onvoldoende studievaardigheden beheersen die nodig zijn om succesvol hun hbo-studie te doorlopen.

Als studenten en leerlingen tijdig kennis maken en inzicht hebben in de vaardigheden die nodig zijn voor een studie aan het hbo en het verwachte instapniveau, en als zij daarmee ook vertrouwd raken en kunnen oefenen, wordt de kans groter dat zij het eerste jaar halen. Het is belangrijk dat studenten in het eerste jaar van hun hbo-studie de ruimte krijgen om te verkennen wat studeren aan het hbo inhoudt, maar ook als vo- of mbo-docent kun je leerlingen/studenten daar al bij ondersteunen.

Introduceren en versterken hbo-vaardigheden op het vo & mbo

Door onderstaande hulpmiddelen te gebruiken in jouw lessen of tijdens individuele begeleiding van jouw leerlingen/studenten kun je een bijdrage leveren aan een soepele overstap naar het hbo. Bij ieder hulpmiddel vind je een uitleg en handreiking met inspiratie voor de toepassing van het hulpmiddel in de praktijk. Laat jouw leerling bijvoorbeeld ontdekken wat het betekent om onderzoek te verrichten, of help een leerling die moeite heeft met de Nederlandse taal op weg met een online training.

Opdrachtkaarten hbo studievaardigheden

Met de 10 digitale opdrachtkaarten over hbo studievaardigheden van bekijkjetoekomstnu.nl* ontdekken jouw leerlingen/studenten welke studievaardigheden je op het hbo nodig hebt. Door ze allemaal te maken, komen ze erachter wat ze al kunnen en wat ze nog moeten bijleren om mee te kunnen komen op het hbo. Laat jouw leerlingen/studenten bijvoorbeeld oefenen met de opdrachtkaarten tijdens een LOB-les. Als jouw leerlingen/studenten de opdrachtkaarten hebben ingevuld, kunnen ze deze downloaden en naar je doorsturen. Dit geeft inzicht in de mate waarin jouw klas de studievaardigheden die nodig zijn op het hbo al beheerst. 

* Bekijkjetoekomstnu.nl is een initiatief van Spirit4you(opent in nieuw venster).

Boek 'Slimmer door het hbo'

Op het hbo krijgen studenten meer boeken en artikelen te bestuderen dan ze gewend zijn. Door effectieve leerstrategieën in te zetten, kunnen ze die hoeveelheid goed aan. Ze verdiepen zich in de stof, vormen er oordelen over en ontwikkelen er ideeën mee. Hierdoor beklijft de kennis langdurig en wordt ze bruikbaar voor de aanpak van steeds weer nieuwe problemen en dilemma’s die zich voordoen in de beroepspraktijk. Onderwijspsycholoog Jeanine Balzer geeft in dit boek uitleg over wetenschappelijk bewezen effectieve leerstrategieën. Aan de hand van vele praktische en inspirerende voorbeelden laat ze zien hoe docenten hun studenten kunnen helpen met het ontwikkelen van effectieve leerstrategieën.

Bekijk het boek 'Slimmer door het hbo' (pdf)

SALTHO Leerstrategieëntest

SALTHO staat voor StudeerAttituden en LeerstrategieënTest Hoger Onderwijs. Deze test is gevalideerd, en ontwikkeld om leerlingen/studenten bewust te maken van hun studeergewoontes, hun motivatie en hun opvattingen en ideeën over kennis en leren. De test laat zien welke leerstrategieën de leerling/student (wellicht onbewust) al tot zijn beschikking heeft en welke hij nog verder kan ontwikkelen. De testresultaten kun je inzetten bij de begeleiding van je leerlingen/studenten, met als doel om ze voor te bereiden op hun (vervolg-)opleiding en/of effectiever, dieper, te leren studeren. De test is ontwikkeld door Jeanine Baltzer en Marc Veen (FMR, HvA).

Maak een Saltho!

99 tips voor taalontwikkelend onderwijs

Taalontwikkelend lesgeven is een manier van lesgeven waarbij je doet wat je altijd al deed, maar waarbij je met enkele kleine aanpassingen of werkvormen óók inzet op het vergroten van de taalvaardigheid van de leerling/student. Dat kan bijdragen aan het gemak waarmee jouw leerlingen/studenten nu én straks - op het hbo - aan de slag gaan met het lezen en schrijven van (complexe) teksten.

In de pdf '99 tips voor taalontwikkelend onderwijs' staan tips om meteen in te zetten in je les. Kies wat werkt voor jou en waar jij je prettig bij voelt. Veel tips zijn overigens prima te gieten in een werkvorm die je wellicht al vaker inzet. De tips zijn ingedeeld naar de vier taalvaardigheden: lezen en luisteren, schrijven en spreken, waarbij lezen en schrijven de meestvoorkomende vaardigheden zijn in het hbo.

Brightspace Lezen in het hbo

Op het hbo moeten studenten veel en lange teksten lezen, maar dat blijkt niet voor elke student even vanzelfsprekend of gemakkelijk. In de gratis online zelfstudiecursus Lezen in het hbo leren deelnemers wat lezen op het hbo inhoudt en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.

Taaluniversum: Spelling & formulering

Het Nederlands is best logisch, als je maar weet wat de regels zijn en vooral hoe je die regels kunt toepassen. Dat geldt in elk geval voor spelling en formulering. Met deze training kun je de toepassing van de regels van spelling en formulering oefenen. In de gratis online zelfstudiecursus leren deelnemers niet alleen de basisregels, maar juist ook die dingen die de spellingscontrole niet altijd weet, zoals wanneer je woorden aan elkaar of los moet schrijven, en hoe het nou echt zit met de d’s en t’s.

MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs

Iedereen die studeert in het hoger onderwijs moet veel teksten schrijven. Maar: hoe schrijf je een foutloze, prettig leesbare, goed gestructureerde tekst in de juiste stijl? In de gratis online schrijfcursus Beter schrijven in het hoger onderwijs doorlopen deelnemers stap voor stap alle fases van het schrijfproces: van brainstormfase tot eindredactie.

Grasple: oefenen met rekenvaardigheden

Goed kunnen rekenen is belangrijk voor bijna elke studie, omdat bepaald rekeninzicht helpt bij het analyseren van vraagstukken en het interpreteren van sommige teksten. Met Grasple kunnen jouw leerlingen/studenten rekenskills trainen. Er zijn bijvoorbeeld trainingen over breuken, wortels, formules, functies en grafieken. 

Online cursus ‘Onderzoeken in het hbo’ 

Met de online cursus Onderzoeken in het hbo kunnen havisten en mbo'ers op een praktische manier kennismaken met onderzoek doen in het hbo. De cursus bestaat uit losse modules die de leerling/student zelfstandig kan doorlopen, bijvoorbeeld tijdens het havo-profielwerkstuk of het mbo-keuzedeel 'voorbereiding hbo'. De cursus bevat uitleg over de stappen in onderzoek doen met korte video’s, interactieve opdrachten met feedback en linkjes naar handige hulpbronnen.  

Naar de cursus 'Onderzoeken in het hbo'
(opent in nieuw venster)

Bronnen en bronvermelding

Als je een verslag schrijft of onderzoek doet maak je gebruik van bronnen: informatie uit boeken, tijdschriften en websites. Elke bron die je gebruikt moet je duidelijk vermelden. Het is daarom belangrijk dat studenten alle gegevens van de bronnen die ze gebruiken goed bijhouden. In de meeste HvA-opleidingen leren studenten te werken met bronvermelding volgens de APA-stijl. De flyer APA in het kort kun je zelf gebruiken als naslagwerk: er staat beknopt in uitgelegd hoe je de APA richtlijnen kunt toepassen. Met de zoeklicht module APA-stijl krijgen jouw studenten/leerlingen alvast een beeld van hoe bronnen bijhouden met APA werkt en met het open bronnenoverzicht kunnen ze alvast oefenen met zoeken naar geschikte bronnen. Het open bronnenoverzicht is ook handig voor leerlingen die werken aan hun profielwerkstuk.

Jouw leerlingen/studenten zelf op onderzoek laten gaan

Vo-leerlingen en mbo-studenten kunnen ook zelf meer lezen over hoe het is om aan het hbo te studeren en wat er van ze wordt verwacht. Op de pagina 'Studeren aan het hbo' kunnen ze alvast kennismaken met de nodige studievaardigheden en oefenen met laagdrempelige tools. 

Bekijk de pagina 'Studeren aan het hbo' voor studiekiezers

Contact

Heb je vragen over de studievaardigheden of de materialen op deze site en het gebruik daarvan bij jou op school? Of heb je een idee, wil je graag samenwerken of sparren over hoe we de aansluiting tussen onze instellingen kunnen versterken? Dan komen we graag met je in contact! Mail naar aansluiting@hva.nl.