Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studiekeuzeactiviteiten

De HvA biedt verschillende activiteiten om het keuzeproces van studiekiezers te ondersteunen. Voor sommige activiteiten komt de HvA naar de scholen toe. Voor de meeste activiteiten bezoekt de leerling of student (online) de HvA.

Ook nadat de leerling of mbo-student een keuze heeft gemaakt, zijn er activiteiten die kunnen helpen om zich van de best passende studiekeuze te verzekeren. Sommige van die activiteiten zijn verplicht zoals de Selectie, andere zijn vrijblijvend zoals Sterk van Start.

Studiekeuzeactiviteiten op school

Een studiekeuzeactiviteit op school is vaak een laagdrempelige manier om voor het eerst kennis te maken met vervolgopleidingen. De HvA biedt de volgende activiteiten op scholen aan:

Student in de Klas

Deze activiteit wordt aangeboden aan scholen in en rond Amsterdam en duurt een lesuur. Tijdens een lob-les gaan studenten van de HvA in gesprek met havisten of mbo-studenten over hun ervaringen als student in het hbo. Het doel van de les is om deelnemers aan te zetten tot oriëntatie en hen een realistisch beeld te geven van studeren aan het hbo.

Meer over Student in de klas

Voorlichting op school

HvA-docenten en -studenten geven voorlichting over studeren aan de HvA. Deze voorlichting is gericht op een eerste, brede oriëntatie op studeren in het hoger onderwijs. De meeste scholen nemen deel aan een gezamenlijk georganiseerde voorlichtingsmarkt in de regio. 

Is dit bij jullie op school niet het geval en heb je interesse in een voorlichting op jouw school? Stuur ons dan een mail via aansluiting@hva.nl. Wij nemen dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. 

Studiekeuzeactiviteiten op de HvA

De leerling of mbo-student kan informatie verzamelen over verschillende opleidingen op een open dag of door te gaan proefstuderen of meelopen bij de opleiding die hij of zij serieus overweegt. 

Heeft jouw leerling of mbo-student meer hulp nodig dan je als begeleider kan bieden? Verwijs dan door naar een studiekeuzegesprek of een van de andere begeleidingstrajecten van de HvA. 

Open dag

Ervaren is een belangrijke factor bij het kiezen van een studie. Een opleiding kan op het web heel leuk lijken, maar als je je niet thuis voelt in het gebouw of bij de studenten, past deze toch niet goed bij je. 

Een open dag is een goede manier om kennis te maken met de opleiding. Leerlingen en mbo-studenten krijgen niet alleen inhoudelijk meer informatie over de opleiding, maar kunnen ook de sfeer proeven en vragen stellen aan studenten en docenten. 

Naar de open dag-pagina

Andere studiekeuzeactiviteiten

Naast de open dag biedt de HvA allerlei andere studiekeuzeactiviteiten aan. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Verdiepende activiteiten zoals (online) meelopen of proefstuderen;  
  • Begeleidingsactiviteiten waarbij een kiezer alleen of in een groep samen met een coach aan de slag gaat met zijn of haar keuzedilemma;
  • Activiteiten voor internationale studenten;
  • Activiteiten voor studenten die een opleiding in deeltijd willen volgen. 

Voor ouders en begeleiders van studiekiezers organiseert de HvA een speciale voorlichtingsavond.

Bekijk de actuele studiekeuzeactiviteiten

Begeleiding bij studiekeuze

Het kan voorkomen dat een leerling of mbo-student meer hulp nodig heeft bij het vinden van passende opleidingen. De HvA biedt hiervoor verschillende mogelijkheden:

Gesprek met een keuzecoach van de HvA

Tijdens een gratis half uur durend (telefoon)gesprek bespreekt een ervaren keuzecoach met de leerling of mbo-student het persoonlijke keuzedilemma. Waar staat hij of zij en wat kan de volgende stap zijn in het keuzeproces?

Meer informatie over het Gesprek met een keuzecoach

Keuze-3-Daagse

Gedurende drie dagen in drie weken gaat een leerling of mbo-student samen met andere studiekiezers en een keuzecoach actief aan de slag met zijn persoonlijke studiekeuze. Na drie dagen heeft hij meer inzicht in zichzelf en zijn mogelijkheden en beschikt hij over een concreet stappenplan. 

Meer informatie over de Keuze-3-Daagse

Studiekeuzetraject

Tijdens dit langer lopende traject krijgt een leerling of mbo-student niet alleen inzicht in zichzelf en zijn mogelijkheden, maar gaat hij ook actief op onderzoek uit. Door middel van bezoeken aan opleidingen en gesprekken met studenten of mensen die een interessant beroep uitoefenen wordt informatie verzameld. In diverse gesprekken met een keuzecoach wordt deze kennis en ervaring gekoppeld aan het persoonlijk profiel van de studiekiezer. Aan het einde van het traject weet de leerling of mbo-student welke opleiding bij hem of haar past en waarom. 

Meer informatie over het Studiekeuzetraject

Keuze gemaakt. En dan?

Het is belangrijk dat leerlingen en mbo-studenten zich op tijd inschrijven voor hun vervolgopleiding. Dat kan bij de meeste opleidingen tot uiterlijk op 1 mei. Voor opleidingen met een numerus fixus (beperkt aantal plaatsen) geldt de inschrijfdeadline van 15 januari. 

Na de inschrijving in Studielink wordt de student door de opleiding uitgenodigd voor een studiekeuzecheck of selectie. 

Inschrijven

Inschrijven voor een opleiding gebeurt  via Studielink. Hiervoor heeft de leerling of mbo-student een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD neemt normaal gesproken ca. 3 werkdagen in beslag. 

Iedere leerling of mbo-student kan zich inschrijven voor maximaal vier opleidingen, waaronder maximaal 2 fixusopleidingen. Let op! Dit kan niet altijd voor dezelfde opleiding bij verschillende instellingen. 

Als een leerling of mbo-student zich uiterlijk op 1 mei voor het eerst inschrijft voor een opleiding in het hoger onderwijs, kan hij na 1 mei zijn opleidingskeuze nog wijzigen. Als op 1 mei nog geen inschrijving gedaan is, kan de leerling of mbo-student niet starten met een opleiding aan de HvA.

Naar het Stappenplan inschrijven

Studiekeuzecheck of selectie

Studiekeuzecheck
Bij alle voltijdopleidingen van de HvA wordt de student uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck. Dit is een online vragenlijst die de student inzicht geeft in eventuele vragen of twijfels over de studiekeuze en het doorlopen proces. Het helpt studenten om hun keuze definitief te maken en om goed voorbereid te beginnen met de opleiding. 

Meer informatie over Studiekeuzecheck

Selectie
Sommige opleidingen hebben meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen. In dat geval geldt er veen numerus fixus: een beperkt aantal plaatsen. De student neemt na inschrijving deel aan een selectie. Opleidingen met een selectie bepalen zelf hun selectieproces. De uiterste inschrijfdatum voor deze opleidingen is op 15 januari. 

Meer informatie over Selectie

Sterk van Start

Om iedere student de best mogelijke start te geven biedt de HvA verschillende vormen van voorbereiding op de start van de opleiding aan onder de noemer Sterk van Start(opent in nieuw venster).

Verder zijn er bijspijkercursussen in verschillende vakken voor studenten die een bepaald vak niet voldoende beheersen.

Voor studenten die als eerste uit hun gezin gaan studeren, organiseert de HvA Tune In. Een speciaal meerdaags programma waar de student al kennis maakt met de HvA en met medestudenten en handvatten krijgt aangereikt die kunnen helpen bij de overstap.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de online nieuwsbrief