Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Selectie

Voor studiejaar 2024-2025 is het aantal plaatsen voor enkele opleidingen beperkt. Dat heet ‘numerus fixus’. De uiterste inschrijfdatum voor deze opleidingen is 15 januari 2024.

Numerus fixus-opleidingen hebben meer aanmeldingen dan plaatsen. Daarom doe je mee aan een selectie. Een reden waarom bepaalde opleidingen een numerus fixus instellen, is bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt, een tekort aan stageplaatsen of beperkte faciliteiten van de opleiding.

Numerus fixus-opleidingen

Inschrijving

Voor een numerus fixus-opleiding moet je je uiterlijk op 15 januari inschrijven. Controleer de toelatingseisen van de opleiding vóórdat je je inschrijft. Na de inschrijfdeadline krijg je een e-mail waarin staat hoe je kunt deelnemen aan de selectieprocedure van de opleiding.

Schrijf je je in voor een numerus fixus-opleiding? Oriënteer je dan ook op een andere opleiding, voor het geval je na de selectie geen plaats krijgt aangeboden. Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei bij een andere opleiding, zodat je voor de zomervakantie mee kunt doen aan de studiekeuzecheck van die opleiding.

Let op: 

Na je inschrijfverzoek voor een numerus fixus-opleiding aan de HvA ontvang je e-mails om je inschrijving te voltooien. Lees de e-mails goed en doorloop zo snel mogelijk alle stappen. Mocht je stappen overslaan of te laat doen, dan kan de HvA jouw inschrijving afwijzen.

E-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terechtkomen. Controleer deze dus regelmatig. Wil je zeker weten dat mails van de HvA in je inbox terechtkomen? Voeg in je mailprogramma @hva.nl toe aan de lijst van veilige afzenders. 
Heb je écht niets ontvangen? Ga dan naar het contactformulier van het Digitaal Servicepunt.(opent in nieuw venster)

Deelname selectie

Deelname aan de selectie vindt plaats tussen 15 januari en circa 15 maart en is verplicht. Kijk bij de opleiding van jouw keuze voor de precieze data en houd deze vrij in je agenda. Heb je vragen over je deelname? Neem dan contact op via het Digitaal Servicepunt.

Tip: Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk jouw voorkeursdatum voor de selectiedag aangeeft. In de e-mail die je van de opleiding ontvangt na je verzoek tot inschrijving in Studielink, lees je hoe dat moet.

De selectieprocedure en de selectiecriteria verschillen per opleiding. Meestal bestaat de procedure uit een online vragenlijst, huiswerkopdracht, college, praktijkopdracht en minimaal 2 toetsen. De cijfers die je voor de toetsen haalt, zijn de belangrijkste selectiecriteria. Kijk voor meer informatie op de inschrijfpagina van de opleiding.

Bijzondere situaties

  • Woon je op het moment dat de selectie plaatsvindt niet in Nederland? Dan mag de opleiding je vragen om toch naar Nederland te komen om deel te nemen aan de selectie. Sommige opleidingen doen dit ook. Bij andere opleidingen kun je op afstand meedoen aan de selectie. Kijk op de pagina van je opleiding om te zien wat dit voor jou betekent.
  • Heb je een functiebeperking waardoor je de selectie in de aangeboden vorm niet kunt maken? Stuur dan een e-mail naar functiebeperking@hva.nl. Het studentendecanaat adviseert de opleiding over eventuele aanpassingen. Bij dyslexie en andere vormen van functiebeperking waarvoor je extra toetstijd kreeg op je voorgaande opleiding of examens hoef je vooraf niets te regelen. De extra toetstijd zit al in de selectie ingebouwd.

Uitslag selectie en rangnummer

Heb je deelgenomen aan de selectie bij een opleiding? Dan ontvang je uiterlijk op 15 april 2024:

  • Van de opleiding: een overzicht van de door jou behaalde resultaten.
  • Van Studielink: een rangnummer.

Het rangnummer is gebaseerd op jouw resultaten vergeleken met die van alle andere deelnemers aan de selectie. De aankomend student met de beste resultaten komt bovenaan de ranglijst (rangnummer 1) en zo wordt de ranglijst opgebouwd tot en met de student met de minste resultaten.

Valt jouw rangnummer binnen het aantal beschikbare plaatsen van de opleiding? Dan krijg je op 15 april meteen een plaats aangeboden via Studielink in een apart bericht. Je hebt daarna maximaal 14 dagen om deze plaats te accepteren in Studielink. Na het accepteren van jouw plaats in Studielink, moet je nog een aantal stappen ondernemen om jouw inschrijving bij de opleiding te voltooien. 
Gebruik hiervoor het stappenplan inschrijven.

Valt jouw rangnummer op 15 april buiten het aantal beschikbare opleidingsplaatsen, dan moet je afwachten of je alsnog een plaats krijgt aangeboden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als andere deelnemers aan de selectie hun plaats niet accepteren of zakken voor hun eindexamen. Kijk vanaf 15 april op de opleidingspagina (zie linkjes bovenaan deze pagina) hoe groot jouw plaatsingskansen zijn. Vanaf begin mei wordt daar ook wekelijks bijgehouden welk rangnummer inmiddels aan de beurt is gekomen. De HvA biedt vrijgekomen plaatsen aan tot uiterlijk 15 augustus. Houd je e-mail (en spambox) goed in de gaten, want je moet binnen 2 weken je plaats accepteren.

Aantal selectiepogingen

Bij de HvA mag je 2 keer bij dezelfde opleiding meedoen aan de selectie. Die 2 pogingen zijn niet in hetzelfde studiejaar. Je selectiepogingen worden geregistreerd in Studielink. Als je een verzoek tot inschrijving doet in Studielink voor een opleiding bij de HvA waar je al 2 keer hebt meegedaan aan de selectie, krijg je in Studielink de melding dat je verzoek tot inschrijving wordt geweigerd.

Let op:

Een verzoek tot inschrijving bij een numerus fixus opleiding in Studielink dat ná 15 januari actief is, telt als selectiepoging, ook als je niet deelneemt aan de selectie! Als je je dus al vroeg inschrijft (in oktober of november), maar daarna een andere studiekeuze maakt, is het belangrijk dat je niet vergeet je inschrijving voor de numerus fixus opleiding weer vóór 15 januari in te trekken.

Heb je deelgenomen aan de selectie, maar hoor je in juni dat je gezakt bent voor je eindexamen? Dan kun je de HvA vragen je selectiepoging ongedaan te maken. Doe dat zo snel mogelijk, uiterlijk op 1 september.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een besluit dat over jou genomen wordt tijdens de selectieprocedure, neem dan altijd eerst contact op met de opleiding door je vraag te stellen via het Digitaal Servicepunt. Bekijk voordat je dat doet de gehele regeling Numerus fixus en selectie. Ben je vervolgens niet tevreden over het besluit, dan kun je tot uiterlijk 6 weken na het besluit een bezwaar indienen via het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht. Je krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 4 weken na ontvangst van je bezwaar een reactie.

Vragen over de selectie?

Neem contact op