Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Student in de Klas

Student in de Klas is een activiteit die zich richt op het verbeteren van de aansluiting met het hbo.

Binnen Student in de Klas verzorgen getrainde HvA-studenten een interactieve les op scholen (vo en mbo) in en rond Amsterdam. Tijdens de les gaan zij in gesprek met havisten of mbo-studenten over hun ervaringen als student in het hbo. Het doel van de les is om deelnemers aan te zetten tot oriëntatie en hen een realistisch beeld te geven van studeren aan het hbo.

Tijdens de activiteit, die een lesuur in beslag neemt, vertellen HvA-studenten (een duo per klas) hoe zij de overstap naar het hbo hebben ervaren en hoe zij terugkijken op hun eerste honderd dagen als student. Ze delen hierbij niet alleen de succesvolle, maar ook de minder succesvolle ervaringen. Denk hierbij aan mogelijke valkuilen die zij zijn tegengekomen en hoe ze daarmee om zijn gegaan. 

Student in de klas helpt aankomende studenten bij de overgang naar het hbo

Voor wie?

  • Voortgezet onderwijs: leerlingen 4 en 5 havo
  • Mbo: voorlaatstejaars mbo-4

De mbo-variant wordt verzorgd door studenten die zelf ook van het mbo komen. Binnen deze variant komt ook de keuze voor werken of doorstuderen aan bod, waarbij de HvA-studenten vertellen hoe hun keuze om door te studeren tot stand is gekomen. Aan de hand daarvan kunnen mbo-studenten bepalen of het hbo voor hen het onderzoeken waard is. Hiermee kan de activiteit worden gezien als opstap naar het Keuzedeel Voorbereiding hbo.

Jouw rol als decaan, docent, mentor of loopbaanbegeleider

Student in de Klas is een initiatief van de HvA-afdeling Studentenzaken. Deelnemende scholen hebben onder meer bij de voorbereiding een actieve rol. Na aanmelding volgt meer informatie over de wederzijdse verwachtingen.

Deelname, periode en kosten

Wil je je aanmelden voor Student in de Klas? Stuur dan een e-mail naar studentindeklas@hva.nl.(opent in nieuw venster)Het eerste schoolbezoek is kosteloos. 

Student in de Klas wordt in studiejaar 2022-2023 aangeboden van oktober tot juni, aan scholen in en rond Amsterdam.

Het streven is dat de HvA-studenten fysiek langskomen op de scholen. Mocht dit door de maatregelen omtrent het coronavirus niet mogelijk zijn, dan zal de les digitaal plaatsvinden. Neem voor meer informatie contact op.

De HvA-studenten delen alleen informatie over wat zij zelf hebben meegemaakt in hun studentenleven en hoe zij zelf keuzes hebben gemaakt. Dit kan de studiekiezer inzicht geven in hoe het is om student te zijn en geeft inspiratie voor de eigen studiekeuze, maar is nadrukkelijk geen opleidingsvoorlichting of (studiekeuze)advies. Heeft een studiekiezer hulp nodig in het keuzeproces? Dan is de activiteit Gesprek met een keuzecoach geschikt. Voor opleidingsinformatie kan de studiekiezer terecht op de opleidingspagina’s of bij een voorlichting tijdens de (online) open dagen. 

Vragen?

Neem contact met ons op via studentindeklas@hva.nl