Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Contact voor scholen

Als je vragen hebt of ondersteuning kunt gebruiken bij de begeleiding van leerlingen, helpen we je graag op weg.

Team Aansluiting

Team Aansluiting is het eerste aanspreekpunt voor scholen bij samenwerking met de HvA. We willen samen de aansluiting met het hbo verbeteren en versterken. We gaan graag in gesprek om de mogelijkheden en aandachtspunten te bespreken en kennis uit te wisselen op dit gebied.

Je kunt bij ons terecht voor:

  • Afspraken over activiteiten in de regio: Student in de Klas, voorlichtingsavonden, ouderavonden, studiekeuzegesprekken of het mbo-keuzedeel 'Voorbereiding hbo'.
  • Een schoolbezoek aan het decanaat: we delen nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs en binnen de HvA.
  • Een aansluitingsgesprek met een adviseur: wij denken mee over versterking van aansluiting met het hbo.
  • Een doorstroomrapportage, gebaseerd op instroom- en doorstroomcijfers van oud-leerlingen.
  • Een inhoudelijke bijdrage aan een decanenkringbijeenkomst of -overleg. 

Contact

Wil je met ons in contact komen? Mail dan naar aansluiting@hva.nl.

Studievoorlichting

Voor vragen over opleidingen of praktische zaken kun je contact opnemen met Studievoorlichting:

  • WhatsApp: 06 2853 3546 (werkdagen 10:00 - 16:30u.)
  • Telefoon: 020 595 1405 (werkdagen 09.30 - 13.30u.)
  • E-mail: studievoorlichting@hva.nl

Studentendecaan

Voor vragen die betrekking hebben op de persoonlijke omstandigheden van je leerlingen of mbo-studenten kun je contact opnemen met de studentendecaan. Deze kan in een vroeg stadium aangeven welke mogelijkheden de HvA biedt en/of welke instanties van hulp kunnen zijn.

Studeren met een functiebeperking

Bij hun inschrijving in Studielink kunnen leerlingen/mbo-studenten zich aanmelden voor een soft landinggesprek met een studentendecaan. In dat gesprek worden de verwachtingen en situatie van de student verkend en wordt besproken welke regelingen, voorzieningen en begeleiding de HvA kan bieden. Het gesprek is vertrouwelijk en heeft geen invloed op toelating of eventuele selectie. 
-> Alles over het soft landinggesprek


Verwijs je leerling of mbo-student voor meer informatie naar hva.nl/functiebeperking.

Contact

Heb je een vraag voor het studentendecanaat? Stuur dan een mail naar studentendecanaat@hva.nl. Vermeld in je mail duidelijk over welke opleiding het gaat, zodat we je direct met de juiste studentendecaan kunnen verbinden.