Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Softlandinggesprek voor studenten met een functiebeperking/chronische ziekte

Aankomende HvA-studenten die een functiebeperking of een chronische ziekte hebben, kunnen al vóór de start van hun studie op gesprek komen om te inventariseren welke voorzieningen de hogeschool voor hen kan regelen.

Aangeven in Studielink


De HvA heeft allerlei voorzieningen voor studenten met een functiebeperking/chronische ziekte: voorleessoftware, extra toetstijd, prikkelarme studieplekken, persoonlijke begeleiding, enzovoort. Elke aankomende student die zo’n voorziening nodig denkt te hebben, kan bij de inschrijving via Studielink aangeven dat er sprake is van een functiebeperking of chronische medische omstandigheid. De HvA nodigt de student dan uit voor het zogeheten soft landinggesprek met de studentendecaan en iemand van de opleiding. Aan studenten die AD(H)D en/of dyslexie hebben, worden voor de zomer online voorlichtingsbijeenkomsten aangeboden. 

Direct inzicht in de mogelijkheden 


Het doel van het soft landinggesprek en de voorlichtingsbijeenkomsten is om al voor de start van de studie met elkaar te bespreken welke voorzieningen mogelijk zijn. Het soft landinggesprek neemt spanning weg bij aankomend studenten. Tijdens het soft landinggesprek onderzoeken we welke verwachtingen, wensen en behoeften de student heeft. We vertellen de student hoe de voorzieningen eind augustus/begin september aangevraagd kunnen worden. De student weet dan voor de start van de studie al wat er mogelijk is en hoe dit te regelen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en hebben geen invloed op de toelating of eventuele selectie.

Voor wie?


Welke studenten kunnen een soft landinggesprek aanvragen? Bijvoorbeeld studenten die autisme hebben, een chronische aandoening zoals MS, diabetes of psychische klachten hebben. Maar ook studenten met een visuele, auditieve of motorische beperking komen in aanmerking.  De soft landinggesprekken vinden online plaats.

Ook een soft landinggesprek voor jouw leerling?


Begeleid je een student met een functiebeperking en/of chronische ziekte die belangstelling heeft voor de HvA? Wijs ze dan vooral op de mogelijkheid om de persoonlijke omstandigheid via Studielink door te geven. We spreken graag alle aankomende studenten die een voorziening nodig hebben!