Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Collegegeldtarieven 2023-2024

Hier vind je de collegegeldtarieven die het ministerie van OC&W voor het studiejaar 2023-2024 heeft vastgesteld voor hbo-opleidingen

Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd, duaal, master): € 2.314

Dit tarief geldt voor alle studenten die aan de wettelijke regels voldoen wat betreft nationaliteit en nog geen eerdere graad hebben. Dit tarief geldt voor de eerste inschrijving.
Ook studenten uit Oekraïne en ongedocumenteerde Nederlandse middelbareschoolleerlingen die een opleiding aan de HvA beginnen betalen het wettelijk tarief.

Voor de European School of Physiotherapy is het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 3.314.

Voor de master Global Sustainable Business Management gelden de volgende tarieven:

  • € 13.883 (18 maanden) / voor alumni: € 11.106 (18 maanden)
  • € 9.255 (12 maanden) / voor alumni € 7.404  (12 maanden)

Master in Structural Engineering:€ 5.000

Master Professioneel Meesterschap: n.t.b.

Halvering collegegeld

Elke student die voor het eerst begint met een bachelor of Associate degree aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit betaalt de helft van het collegegeld, oftewel € 1.157.

Ga je een bachelor- of masterlerarenopleiding volgen? Dan betaal je voor de eerste 2 jaar de helft van het collegegeld.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid(opent in nieuw venster).

Toelichting wettelijk collegegeld

Instellingscollegegeld: € 9.146

Dit tarief geldt voor studenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.

Voor de European School of Physiotherapy is het instellingscollegegeld vastgesteld op € 10.146.

Toelichting vaststelling instellingscollegegeld