Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Wettelijk collegegeld

Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld als je voldoet aan de voorwaarden.

Nationaliteit

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, die van een ander EU/EER-land, of van Zwitserland of Suriname. Andere EU/EER-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (EU) & Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (EER).
  • Je hebt de Britse nationaliteit en je begint je studie aan de HvA gedurende de transitieperiode van de Brexit. In dit geval kun je, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeldtarief voor de gehele duur van je studie aan de HvA (aaneengesloten).
  • Je hebt een verblijfsvergunning van type II, III of IV en in bepaalde gevallen type I. Of de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF betaalt je collegegeld.

Geen eerdere graad, titel of HO-diploma

Je mag, om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld, nog niet eerder sinds 1 september 1991 in Nederland een graad hebben behaald op hetzelfde niveau als de opleiding die je wilt gaan volgen (HBO/Bachelor of WO/drs/mr/ir/Master).

Dit geldt niet wanneer je voor de eerste keer een opleiding gaat volgen op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg. Bijvoorbeeld: heb je al een opleiding afgerond op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs en je wilt een tweede opleiding volgen? Dan betaal je het instellingstarief, ongeacht in welke richting je tweede opleiding is.

De eerste inschrijving

Je betaalt alleen collegegeld voor je eerste opleiding. Als je je inschrijft voor twee of meer opleidingen betaal je alleen het hoogste bedrag.

N.B. De woonplaatsvereiste voor studenten met nationaliteit EU/EER-land, of van Zwitserland of Suriname is komen te vervallen. Deze studenten die niet officieel (GBA) in september ingeschreven zijn in een woonplaats in Nederland betalen het instellingstarief ter hoogte van het wettelijke tarief.

Tweede studie gestart tijdens eerste studie

Studenten die 2 studies tegelijkertijd volgen en voldoen aan de eisen voor het wettelijk collegegeld, zijn vrijgesteld van het betalen van wettelijk collegegeld voor de 2e studie. Na afronding van de eerste studie met een diploma, blijven deze studenten het wettelijk tarief betalen voor de verdere afronding van hun tweede studie. Het voorgaande geldt niet indien je tussentijds uitgeschreven bent geweest voor je tweede studie of als je een onderdeel of een gedeelte van een tweede opleiding volgt.

Naturalisatie

Studenten die in de loop van het studiejaar worden genaturaliseerd tot Nederlander of een andere EU/EER nationaliteit betalen het instellingscollegegeld tot het moment van naturalisatie en daarna (vanaf de eerstvolgende maand) het wettelijk tarief.

Disclaimer

Deze pagina geeft een samenvatting van de regelgeving. De volledige regelgeving vind je in het Studentenstatuut en de WHW.