Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Ik wil direct betalen

Je kunt het collegegeld in één keer betalen door het volledige bedrag over te maken op de bankrekening van de HvA.

Betaalgegevens van de Hogeschool van Amsterdam

  • Rekeningnummer (IBAN) NL76DEUT0428955428
  • ten name van ‘Stichting Hogeschool van Amsterdam’
  • Vermeld in de omschrijving altijd je studentnummer en je achternaam

Voor betalingen vanuit het buitenland maak je gebruik van:

  • IBAN: NL76DEUT0428955428 (BIC: DEUTNL2A)
  • Naam en adres bank: Bank (international): Deutsche Bank, De Entree 195, 1101 HE Amsterdam
  • Vermeld in de omschrijving altijd je studentnummer

De (eventuele) transactiekosten die de bank rekent voor internationale overboekingen zijn voor rekening van degene die het collegegeld betaalt. Een internationale transactie kan ongeveer twee weken duren.