HvA-Onderzoeksbeleid

De HvA is een kennisinstelling, waarin de verbinding tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk de rode draad is in alle curricula en praktijkgericht onderzoek. Via de nadruk op verbinding van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk leidt de HvA studenten op tot professionals met innovatiekracht.

Kennisinstelling: onderwijs en praktijkgericht onderzoek verweven met de beroepspraktijk

Als kennisinstelling (zie Visie HvA) organiseert de HvA leer- en experimenteerprocessen en probeert innovaties uit, in co-creatie met de beroepspraktijk en andere partijen in de stad. De stad is ons laboratorium. De HvA heeft vanuit de ambitie voor innovatie in de stad fieldlabs en living labs vormgegeven.

Strategisch onderzoeksbeleid

In het strategisch onderzoeksbeleid wordt beschreven hoe de HvA die doelstelling wil bereiken.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 augustus 2023