Samenwerken

Onderwijs bij de HvA is geworteld in de beroepspraktijk

De HvA is een kennisinstelling van en voor Amsterdam. Zij levert met praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stad, veelal in samenwerking met regionale bedrijven, organisaties of instellingen.

Dit proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke doeleinden en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid is kenmerkend voor het hoger beroepsonderwijs en dus voor de HvA.

Vitaliteit in een urbane omgeving, sturingsvragen in de metropool, leren en doceren in de complexe stedelijke context, technologische oplossingen voor een leefbare stad, bedrijfsmodellen die passen bij een internationale dienstenmaatschappij en co-productie met IT gedreven creatieve industrie in de regio bij het oplossen van maatschappelijke vragen. Het zijn de onderwerpen waarop de HvA zich als kennisinstelling richt om samen met de regionale partners in de stad verschil te maken en kennis te ontwikkelen op thema's gericht op de sociale en economische ontwikkeling van de Amsterdamse metropoolregio. Hierin werkt de HvA nauw samen met het Amsterdamse bedrijfsleven (o.a. via de Amsterdam Economic Board), maatschappelijke instellingen en de andere kennisinstellingen binnen de Amsterdam Academic Alliance (AAA).

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 mei 2023