Praktijkgericht onderzoek

Een primaire taak

Onderzoek is van enorm belang voor de HvA. In alle opleidingen van de HvA wordt aandacht besteed aan praktijkgericht onderzoek en de daarbij behorende methoden en technieken. Zo leren studenten een kritische, onderzoekende beroepshouding aan, waarmee zij ook na hun afstuderen steeds hun vakkennis op peil kunnen houden.

Innovatie van de beroepspraktijk

Praktijkgericht onderzoek is ook een middel waarmee de HvA direct bijdraagt aan de innovatie van de beroepspraktijk. Het onderzoek van de HvA kenmerkt zich door aansluiting op actuele vragen in de regio. De samenwerking en afstemming met het beroepenveld wordt per domein en per onderzoeksspeerpunt zo goed mogelijk vormgegeven. Samen met een groot aantal partners - het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen andere kennnisinstellingen in de stad- wordt kennis ontwilkkeld binnen thema's gericht op de sociale en economische ontwikkeling van de Amsterdamse metropoolregio. Zo plukt de beroepspraktijk de vruchten van de nieuwsgierige professionals van de HvA.

Betere professionals

Het praktijkgerichte onderzoek draagt bij aan het opleiden van betere professionals, want:

  • De kennis die wordt ontwikkeld wordt in de opleidingen gebruikt, zodat studenten state-of-the-art kennis over de toekomstige beroepspraktijk meekrijgen.
  • Studenten leren in onderzoeksopdrachten onderzoeksvaardigheden, zoals kritisch denken, informatievaardigheden en onderzoeksmethodes.

Afgestudeerden van de HvA zijn zich bewust dat de wereld om hen heen constant verandert en zijn in staat op basis van een onderzoekende houding hun vakkennis op peil te houden en hun handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten.

De onderzoekers

Lectoren van de HvA zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Zij doen dat vanuit een lectoraat, gericht op een thema dat past binnen een van de HvA onderzoeksprogramma’s. Zij doen dat samen met docenten die voor een deel van hun tijd werkzaam zijn in het onderzoek. Docenten vormen het hart van het praktijkgerichte onderzoek van de HvA. Enerzijds door zelf onderzoek te doen, anderzijds door studenten op te leiden tot evidence based professionals.

Centres of expertise (CoE)

Op basis van de actuele vraagstukken in de regio Amsterdam heeft de HvA haar onderzoek geclusterd in Centres of Expertise (CoE) elk thema aansluitend op een voor Amsterdam belangrijk maatschappelijk of grootstedelijk thema.

In de Centres of Expertise (CoE) werkt de HvA nauw samen met:

  • het Amsterdamse bedrijfsleven (onder andere via de Amsterdam Economic Board)
  • maatschappelijke instellingen
  • andere Amsterdamse kennisinstellingen
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 februari 2024