Centres of Expertise

7 Resultaten

Vanuit de Centres of Expertise werken lectoren en docent-onderzoekers uit verschillende facultaire kennisinstellingen samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, overheid en burgers.

De Centres van de HvA zijn gevormd rond zeven grootstedelijke thema’s. Urban Education, City Net Zero, Urban Vitality, Rechtvaardige Stad, Creative Innovation, Applied Artificial Intelligence en Economic Transformation. Deze thema’s sluiten ook aan de landelijke en Europese agenda’s.

De CoE’s dragen dus op veel niveaus bij aan krachtige samenwerking in onderwijs en onderzoek. Dat doen we onder meer door kennis te delen in verbanden als de Nederlandse AI-coalitie, de Versnellingsagenda, het National Platform Praktijkgericht Onderzoek (NPPO) en open science. Op regionaal niveau wordt nauw samengewerkt met partners in het hoger onderwijs in de Amsterdamse metropoolregio: VU, UvA, Amsterdam UMC en de andere hogescholen.