Hogeschool van Amsterdam

De HvA is de hogeschool van, voor en met Amsterdam. Het praktijkgerichte onderzoek is erop gericht om bij te dragen aan de stad Amsterdam.

De HvA werkt samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid in de zogenaamde is Centres of expertise (CoE)

Hierin wordt door de verschillende disciplines samen gewerkt aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken. Het HvA onderzoek is hierbij altijd aan het HvA onderwijs gekoppeld.

Binnen de HvA zijn er zes (CoE’s): Applied Artificial Intelligence, Centre of Expertise for Creative Innovation, Urban Education, Urban Governance and social innovation, Urban Technology en Urban Vitality.