Internationaal

Naast onze focus op Amsterdam heeft de HvA ook ambities om samen te werken in grensoverschrijdend onderzoek.

U!REKA: onderzoekssamenwerking in Europa

Een concreet voorbeeld hiervan is de rol van de HvA als stichtend lid van de Urban Research Education and Knowledge Alliance (U!REKA). Dit initiatief verenigt zeven Europese instellingen voor toegepast onderzoek, die een strategische alliantie hebben gevormd rond de thema's toegepast onderzoek in de stedelijke context, beroepsonderwijs, de arbeidsmarkt van de toekomst en de professionele ontwikkeling van medewerkers. U!REKA werd eind november 2016 officieel in Amsterdam gelanceerd.

UASNL

De HvA werkt met veertien andere Nederlandse hogescholen samen in UASNL (Universities of Applied Sciences Netherlands) voor een sterkere stem in Europa, en een betere toegang tot Europese netwerken en financiering. UASNL richt zich daarbij op toegepast onderzoek en innovatie. Dit is een probleemgerichte benadering van onderzoek, vaak in de vorm van een drievoudig of viervoudig helixmodel met maatschappelijke partners, midden- en kleinbedrijf en het zakenleven

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 14 juli 2022