Onderzoek in de stad

Grootstedelijke vraagstukken? De HvA maakt er een punt van

Onderzoekers van de HvA werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vragen en problemen uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan.

Armoede en geldproblemen in de stad

Financiële problemen zijn een grote bron van stress. Eenderde van de Amsterdammers gaan, soms onzichtbaar voor de buitenwereld, gebukt onder grote schulden. Schuldeisers hebben meestal het nakijken. De HvA onderzoekt op welke manier schuldhulpverlening voor alle betrokken partijen het best werkt.

Bevoorrading in de stad

De drukte in Metropoolregio Amsterdam (MRA) neemt toe. Telkens meer mensen komen er werken en wonen en ook het toerisme groeit. Dit betekent dat er meer producten geleverd moeten worden aan horeca en consument. Het onderzoek Agri-food brengt logistieke knelpunten in kaart en zoekt naar oplossingen.

Bezorgen in de stad

Van nieuwe kleren tot je maaltijd: de bezorging creëert een logistieke uitdaging voor het milieu, het verkeer in de stad en de bezorgdiensten. Bij de inzet van Lichte Elektrische VrachtVoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden, ligt deels de oplossing. De HvA onderzoekt hoe je zo in de binnenstad tegelijkertijd de luchtkwaliteit, bereikbaarheid en bezorgdiensten optimaliseert.

Wijkzorg in de stad

Wijkzorg heeft niet de voorkeur van studenten als zij de opleiding hbo-V starten. Terwijl de wijkverpleegkunde vaak juist past bij wat studenten zoeken in hun toekomstige baan. Hoe laat je zien dat wijkverpleegkunde meer te bieden heeft dan studenten aanvankelijk denken.

Andere onderzoeken

Lerarentekort in de stad

Een kwart van de nieuwe leraren haakt af in de eerste vijf jaar. Zo blijft het lerarentekort in stand. De ervaring leert dat starters prima opgeleid zijn, maar in de praktijk blijkt het gebrek aan begeleiding en ontwikkeling vaak te leiden tot uitval van deze jonge docenten. Marco Snoek, lector leren en innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, startte daarom het project Junior Leraar.

Meer lezen over Lerarentekort in de stad

of bekijk de video

Digitaal geld in de stad

De technologie achter digitale financiële middelen als bitcoin heeft de financiële wereld veranderd. Het lectoraat netwerkcultuur van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de gevolgen daarvan in het project MoneyLab. Het MoneyLab organiseert ook congressen over deze vorm van digitaal geld.

Meer lezen over Digitaal geld in de stad

of bekijk de video

Verward gedrag in de stad

De samenleving komt meer in aanraking met mensen die verward gedrag vertonen. Om professionals te helpen ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) nu een onderwijsmodule voor omgang met verward gedrag.

Meer lezen over Verward gedrag in de stad

of bekijk de video

Bijstand in de stad

Gaan er meer mensen aan het werk als de gemeente Amsterdam minder streng wordt voor mensen in de bijstand? Dat wordt onderzocht in een experiment waarbij bijstandsgerechtigden meer vrijheid krijgen of juist meer begeleiding. Ook mogen zij tot tweehonderd euro per maand houden dat zij verdienen als zij gedeeltelijk aan het werk kunnen. De HvA onderzoekt in opdracht van de gemeente Amsterdam de effecten van dit experiment.

Meer lezen over Bijstand in de stad

of bekijk de video

Bijstand in de stad

Een groot aantal Amsterdamse kinderen heeft overgewicht en daardoor ook andere gezondheidsklachten. Een verkeerd voedingspatroon is vaak de oorzaak. Dat heeft gevolgen voor hun gezondheid op de korte en lange termijn. HvA-onderzoekers van het NUTRABCD-onderzoek gaan op zoek naar de oorzaken en de oplossingen.

Meer lezen over Gezond in de stad

of bekijk de video

Bewegen in de stad

Stadsbewoners zijn minder actief dan mensen uit een landelijke omgeving en dat heeft een negatief effect op hun gezondheid en levensduur. Een gepersonaliseerde app kan mensen in beweging krijgen, maar de effecten hiervan zijn nog niet onderzocht. De HvA onderzoekt hoe bewegingsapps effectiever worden door rekening te houden met het activiteitenniveau, de gezondheid, de persoonlijkheid en omgevingsfactoren van de gebruiker.

Meer lezen over Bewegen in de stad

of bekijk de video

BEREIKBARE STAD

De bevoorrading van steden is een bron van vervuiling en verkeersopstoppingen. Een oplossing hiervoor is de inzet van kleine elektrische voertuigen, in plaats van vervuilend vrachtvervoer. Dit vraagt om een andere organisatie van de logistieke bedrijven. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt met partners uit de logistiek en gemeentes welke infrastructuur hierbij past.

Meer lezen over Logistiek in de stad

of bekijk de video

Onderzoekers van de HvA werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vragen en problemen uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan.

Grote steden kampen vaak met dezelfde vraagstukken: hoe dringen we de luchtvervuiling terug? Hoe houden we de stad bereikbaar? En hoe zorgen we dat bewoners zo gezond en vitaal mogelijk blijven?

Voor de gemeente Amsterdam zoekt de Hogeschool van Amsterdam (met andere kennisinstellingen) uit hoe taxibedrijven via bestuurlijke prikkels een stimulans krijgen om op elektrische voertuigen over te gaan. Het onderzoek richt zich op het effect van een voorrangsregel voor elektrische taxi’s en de vrijstelling van parkeergelden.

Meer lezen over schone lucht in de stad

of bekijk de video

Oud worden in de stad

Hoe laat je ouderen langer thuis worden en vergroot je hun zelfredzaamheid, zeker nadat ze na een ziekenhuisopname weer thuis komen.

Start-ups in de stad

Grote ideeën beginnen klein. Innovatieve oplossingen en producten dragen bij aan economische vernieuwing in Amsterdam.

Meedoen in de stad

Mensen die werken, sociale contacten hebben of deelnemen aan activiteiten in de buurt of bij een vereniging, voelen zich opgenomen in de samenleving. Verschillende field labs van de HvA onderzoeken welke vraagstukken er leven in de buurten van de stad en wat de bewoners zelf kunnen bijdragen aan de oplossing ervan.

  • HvA-studenten worden via BOOT (buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling) ingezet om buurtbewoners te helpen.
  • Bewoners in Zuidoost zitten boordevol ideeën, het project van het lectoraat Gedifferentieerd HRM helpt ze uit te werken.
  • Taal en schakeltrajecten, LINK, Students that matter zijn HvA-initiatieven die als doel hebben vluchtelingen te helpen.
  • HvA-studenten toegepaste psychologie onderzoeken de oorzaak en oplossing van de financiële problemen bij jongeren. Uiteindelijk doel is juist om schulden bij jongeren te voorkomen door nieuwe en beter passende vormen van ondersteuning te ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid.
  • Bij het project Laaggeletterdheid brengen studenten in kaart wat de beste manier is om laaggeletterdheid terug te dringen.
  • Hoe komen buurtbewoners meer met elkaar in contact: diverse field labs doen hier onderzoek naar.
  • De HvA werkt samen met meerdere partners bij het speerpunt Meedoen in de stad.

Schone stad en circulaire stromen

Betere veegwagens en recycling van Amsterdamse reststromen


Meer praktijkgericht onderzoek

Meer praktijkgericht onderzoek naar actuele vraagstukken in de stad vindt plaats in de speerpuntprogramma’s. Daar wordt vanuit verschillende disciplines gewerkt aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Video's

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 april 2024