Hogeschool van Amsterdam

Ethiek en Integriteit

Met de toenemende behoefte aan ethische toetsing van het HvA onderzoek heeft de HvA een Ethische Commissie Onderzoek ingesteld

Leden Ethische Commissie

De commissie is per september 2018 van start gegaan en komt eens per maand bij elkaar. In deze opbouwfase doet de commissie ervaring op met het beoordelen van ethische vraagstukken. Belangrijk aandachtpunt van de commissie is de bewustwording rondom ethische toetsing in de HvA.Contactpersoon: dr. W. (Wendy) Boerboom-Possel, beleidsafdeling O&O (ambtelijk secretaris)

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

Voor het bewaken van de principes van een goede en integere wetenschapsbeoefening heeft het CvB in december 2017 een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld. In deze Klachtenregeling is voorzien in een Vertrouwenspersoon en een Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Per 1 juli 2018 is emeritus lector en hoogleraar prof. dr. L.W.C. (Louis) Tavecchio benoemd tot Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Deze fungeert als aanspreekpunt voor vragen en meldingen over mogelijke schending van wetenschappelijke integriteit, probeert indien hij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen of de melding anderszins in der minne op te lossen en informeert klager over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit is ingesteld om klachten over schending van wetenschappelijke integriteit te kunnen afhandelen. In de commissie hebben zitting:

  • prof. dr. P.M.G. (Peter) Apers , em. hoogleraar en directeur Centre for Telematics and Information Technology, Universiteit Twente (voorzitter)
  • dr. M.G.M. (Martha) Meerman, lector Gedifferentieerd HRM, HvA
  • dr. A.G. (Arnt) Mein, lector Legal Management, HvA

Contactpersoon: dr. W. (Wendy) Boerboom-Possel, beleidsafdeling O&O (ambtelijk secretaris)

Met de instelling van deze commissies en benoeming van de vertrouwenspersoon voldoet de HvA ook aan de zorgplichten die zij heeft vanwege de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit.

28 april 2021