Ethiek en Integriteit

Het is belangrijk dat HvA onderzoekers kunnen werken in een open, veilige en inclusieve onderzoekscultuur waarin onderzoekers de normen voor goede onderzoekspraktijken met elkaar bespreken en elkaar aanspreken op het naleven van die normen.

Om zo’n onderzoekscultuur te creëren en behouden heeft de HvA, in navolging van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, voor advisering en toetsing inzake ethische kwesties bij het onderzoek enkele voorzieningen ingericht:

  • Ethische commissie onderzoek
  • Commissie wetenschappelijke integriteit
  • Vertrouwenspersoon wetenschappelijke Integriteit

Deze zullen bijdragen aan een zorgvuldige opzet en uitvoering van het HvA onderzoek.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 12 september 2023