Onderzoek in de lectoraten

Lectoraten geven invulling aan de onderzoeksprogramma’s van de kenniscentra en aan de Centres of Expertise. In 2003 werden de eerste lectoraten ingesteld en op dit moment kent de HvA circa 60 lectoraten.

Het onderzoek in een lectoraat wordt uitgevoerd door een team onder leiding van een lector die speciaal is benoemd voor dat lectoraat. Het hart van het lectoraat bestaat uit HvA docenten die voor een deel van hun tijd zijn vrijgesteld voor het doen van onderzoek.

Het College van Bestuur stelt de lectoraten in en benoemt lectoren volgens daarvoor ontwikkelde vaste procedure.

Draagteken

Praktijkgericht onderzoek is stevig verankerd binnen de HvA. Het levert toepasbare oplossingen en innovaties voor de stad en houdt het onderwijs up-to-date. De lector vormt in dit verhaal een belangrijke schakel. Deze sleutelpositie wordt zichtbaarder dankzij de introductie van een draagteken voor lectoren: een teken met krachtige symboliek vóór en gedragen dóór onze lectoren. Het draagteken wordt door de rector uitgereikt tijdens de lectorale rede.

Representatie

Het draagteken voor lectoren wordt onder meer gedragen tijdens de opening van het studiejaar, lectorale redes en academische ceremoniële gebeurtenissen binnen en buiten de hogeschool.

Krachtige symboliek

Met onderwijs en onderzoek brengt de HvA de omgeving in beweging. Onze lectoren zijn denkers en doeners met lef. Hun kennis verspreidt zich als water door de grachten van de stad, in een kringloop van vergaren, zuiveren, toepassen en weer doorgeven. Het draagteken is een symbolische onderscheiding voor een lector die met zijn of haar onderzoek een belangrijk proces op gang heeft gebracht. Die een steen in de vijver heeft geworpen, de loop van de rivier heeft veranderd of met een aanraking van het water een grotere beweging heeft veroorzaakt.

Over de maker

Willem Noyons (1956) is ontwerper en beeldend kunstenaar. Noyons is werkzaam op verschillende terreinen, zowel twee- als driedimensionaal en digitaal. Ontwerpen van Willem Noyons vonden hun weg naar internationale musea en particuliere collecties.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 oktober 2021