Diversiteit en inclusie

“Het is voor ons vanzelfsprekend dat we werken en leren in een diverse en inclusieve omgeving waarbij ons handelen en onze keuzes zo duurzaam mogelijk en digitaal innovatief zijn. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en aan belangrijke maatschappelijke transformaties.” (Instellingsplan 2021-2026)

De Hogeschool van Amsterdam laat zien dat het Diversiteit en Inclusie op waarde schat en dat dit, naast duurzaamheid en digitalisering, aandacht verdient. Op allerlei plaatsen binnen de HvA zijn initiatieven ingezet om diversiteit en inclusie te bevorderen. De HvA ontwikkelt in nauwe samenwerking met organisaties en bedrijven nieuwe kennis over deze onderwerpen. Zo werken studenten, docenten, onderzoekers en externe partners samen aan oplossingen voor morgen.

Diversiteit en inclusie in de praktijk

Het bevorderen van een inclusieve kennisinstelling waarin iedereen zich welkom, thuis, veilig, uitgedaagd en kansen gelijk voelt, vereist een integrale aanpak, vertrouwen, energie én dialoog. Lees hier welke acties de HvA onderneemt.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 juli 2023