Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Honours bij de HvA

Wil je extra uitdaging naast je opleiding? Een programma volgen in een heel ander onderwerp? Samenwerken met studenten met diverse achtergronden? Dat kan allemaal in het honoursonderwijs. Met gemotiveerde medestudenten werk je aan eigentijdse projecten.

Onze honoursstudenten zijn divers, nieuwsgierig, enthousiast, ambitieus en veranderaars. Honoursonderwijs is er voor studenten die een extra stap willen zetten in hun ontwikkeling. Studenten hebben verschillende redenen om mee te doen. De een heeft internationale ambities, de ander wil zich onderscheiden van medestudenten, en weer een ander wil over heel veel onderwerpen leren.

Honours voor eerstejaarsstudenten: Talent Modules

Honours studenten doen de handen op elkaar

Honoursonderwijs kun je al volgen in het eerste jaar van je studie. Dit noemen we Honours Talent Modules. Je krijgt bijvoorbeeld lessen van inspirerende docenten en gastsprekers uit het werkveld en de wetenschap. Je maakt opdrachten, een portfolio, en werkt samen in projecten. Er gelden geen instroomeisen. Zo kun je ontdekken of het uitdagende honoursonderwijs bij je past, ook na het eerste jaar. Voor iedere module krijg je minimaal 3 studiepunten. Na afronding krijg je een certificaat.

Honours na het eerste jaar: Modules & Programmes

Studenten die deelnemen aan honoursonderwijs

Na het eerste jaar van je opleiding volg je zogenoemde Honours Modules en Honours Programmes. Dit zijn extra modules naast je bestaande vakken, een minor, een opdracht bij een bestaand vak of een afstudeertraject. Voor iedere module krijg je 5 studiepunten. Voor ieder programma krijg je minimaal 15 studiepunten. Wanneer je minimaal 15 studiepunten honoursonderwijs hebt afgerond, krijg je een vermelding hiervan op je diploma.

Aanbod per opleiding

Iedere opleiding geeft een eigen invulling aan honours. Daarom wisselt het aanbod per opleiding en per faculteit. 

Ben je al student bij de HvA?


Kijk voor meer informatie over het aanbod en aanmelden op MijnHvA.