Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag, feiten en cijfers en plannen

Op deze pagina links naar centrale documenten en de feiten en cijfers van de HvA.

Feiten en cijfers

Instellingsplan

Jaarverslag

Huisvestingsvisie

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 maart 2019