Hogeschool van Amsterdam

Duurzaamheid

De HvA heeft zich verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat betekent een fundamentele verandering die alles aangaat: onderwijs, onderzoek, gebouwen en faciliteiten. Het duurzaamheidsprogramma re>set helpt de HvA daarbij.

Elke faculteit op de HvA besteedt in het onderwijs aandacht aan duurzaamheid, vaak in combinatie met grootstedelijke problematiek. Deze aanpak zorgt ervoor dat veel thema’s die het duurzame spectrum beslaan aangeboden worden: van milieu en technologische innovatie tot sociale problematiek. Alle faculteiten bieden minoren aan die duurzame onderwerpen behandelen, bijvoorbeeld Circulaire Stad - Circular City, Entrepreneurship for Society, Klimaatbestendige Stad, Organizing the Smart City, Sustainability​, Toekomst Bestendige Stad.

Het doel voor de komende vijf jaar is het verder integreren van duurzaamheid in de curricula, zodat elke student in elk geval kennismaakt met opleidingsspecifieke aspecten van duurzaamheid.Studenten kunnen ook bijdragen door een betekenisvolle, duurzame stage te kiezen op SDG on Stage. Op dit platform krijgen ze de kans om relevante SDG-ervaringen op te doen bij een duurzaam bedrijf of maatschappelijke organisatie. De Hogeschool van Amsterdam heeft zich aangesloten bij dit initiatief, dat is voortgekomen uit het SDG-netwerk van alle Nederlandse hogescholen.

De HvA richt zich op praktijkgericht onderzoek dat aansluit op actuele vragen in de Amsterdamse metropoolregio. Duurzame onderzoeksonderwerpen maken hier natuurlijk deel vanuit.

Het doel voor de komende vijf jaar is het verder verweven van duurzaamheid in de speerpunten van de HvA en het stimuleren dat lectoraten passende aandacht aan duurzaamheid geven, zoals het onderzoek naar acceptatie van de energietransitie.

Met ingang van januari 2020 is econoom Kate Raworth benoemd tot Professor of Practice. Raworth geeft inhoudelijk leiding aan een project om met de HvA de Sustainable Development Goals in Amsterdam te concretiseren. Zo treedt zij op als strategisch adviseur van de Doughnut Hub. Dit is een plek waar studenten, docenten en onderzoekers, samen met de regio Amsterdam, kennis ontwikkelen op basis van de uitgangspunten van haar werk. Die komen er op neer dat economieën, eenmaal tot bloei gekomen, hun begrenzing moeten kennen tussen een ecologisch plafond en een sociaal fundament. Ook is haar werk leidend voor de Amsterdam Doughnut Coalition. Dit is een samenwerkingsproces tussen meer dan honderd ambtenaren en organisaties uit Amsterdam die op basis van Raworth’s donuteconomie samenwerken om systematische verandering teweeg te brengen met een circulaire stad als doel.

Als het gaat om gebouwen en faciliteiten, wil de HvA de eigen voetafdruk in 2030 zoveel mogelijk reduceren en compenseren. Daarom zijn er concrete doelen vastgesteld en wordt er gewerkt aan acties om die doelen te bereiken.

Energieverbruik

Een belangrijk deel van de footprint van de HvA bestaat uit de CO₂-uitstoot door het gebruik van energie voor de verwarming en verlichting van de gebouwen. Die uitstoot moet in 2030 minimaal 49% lager liggen ten opzichte van 1990 en in 2050 minimaal 95% lager. In mei 2020 presenteert de HvA de concrete stappen om dit te realiseren. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar het energieverbruik dat niet rechtstreeks met de gebouwen te maken heeft, zoals voor ICT in the cloud.

Eten en drinken

De productie en vervoer van eten en drinken veroorzaakt CO₂-uitstoot. Groenten in de hoofdrol en minder eten in de vuilnisbak betekent een behoorlijke reductie. De HvA reduceert de uitstoot die veroorzaakt wordt door het eten en drinken bij vergaderingen en bijeenkomsten tot een kwart in 2021. Daarom krijgen veganistische producten de voorkeur. In de kantines en andere horeca op de campussen zal het aanbod in 2025 voor minstens de helft veganistisch zijn. De HvA bant petflessen uit en vermindert de voedselverspilling in 2025 met 75%.

Afval

Afval is niet zichtbaar in de CO₂-voetafdruk terwijl het indirect wel een bijdrage levert aan de uitstoot. Minder vervoer en hergebruik zijn de meest in het oog springende winstpunten. Het verminderen van afval en het anders en gescheiden afvoeren ervan is daarom belangrijk. Om die reden verdwijnen de losse prullenbakken. Op elke afdeling komt een centraal afvalstation. De gebruiksduur van meubilair en apparatuur als laptops en telefoons wordt verlengd. Afgedankte telefoons en andere apparatuur worden volledig verantwoord verwerkt. Het totaal van deze maatregelen leidt tot minder gebruik van grondstoffen en tot een minimale reductie van de indirecte voetafdruk met 25%.

Reizen

Net als de rijksoverheid committeert de HvA zich aan halvering van de CO₂-uitstoot in eigen mobiliteit in 2030. Omdat de HvA het autogebruik al ontmoedigt zullen veranderingen vooral zichtbaar worden in het beleid voor dienstreizen: onder de vijfhonderd kilometer en/of zes uur reistijd niet meer vliegen. In dit kader is ook de duurzame bevoorrading, de logistieke hub, relevant. Die draagt in belangrijke mate bij aan de eerlijke voetafdruk die de HvA wil realiseren.

Vergroening

Het groener maken van de Amstelcampus draagt bij aan een gezondere stad. Planten nemen fijnstof op en houden de stad in de zomer koeler. Luifels en balkons van het Kohnstammhuis, het dak van het Benno Premselahuis en de luifel van het Theo Thijssenhuis krijgen daarom een groen dak. Rondom de ingang van het Wibauthuis wordt een groene gevel aangelegd.

Aanjager re>set

re>set, het duurzaamheidsprogramma van de HvA, is aanjager om duurzame initiatieven op te starten en al bestaande projecten zichtbaar te maken. Daarnaast vinden studenten, docenten, onderzoekers en staf met dezelfde intrinsieke passie elkaar binnen re>set, en kunnen zij samenwerkingen aangaan.

re>set bestaat uit een kernteam, young re>set en een community van HvA’ers. Daarnaast zijn er contactpersonen binnen de zeven faculteiten en drie diensten die het eerste aanspreekpunt zijn voor duurzame initiatieven. Getalenteerde en gedreven jonge studenten vormen samen young re>set en enthousiasmeren vanuit de Green Office medestudenten om duurzaamheid deel van hun leven te maken.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 9 maart 2020