Hogeschool van Amsterdam

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk bij alles wat de HvA doet. Veel praktijkgericht onderzoek aan de HvA is verbonden met duurzaamheidsvraagstukken en in de bedrijfsvoering van de instelling is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt.

In het kader van de Meerjarenafspraken Energie heeft de HvA met andere hoger onderwijsinstellingen en het Rijk de afspraak gemaakt om Energie Efficiency-plannen op te stellen. Het doel van de meerjarenafspraak is het realiseren van 30 procent efficiencyverbetering in 2020 ten opzichte van 2005.

De energiebesparing wordt onder andere gerealiseerd door zonnepanelen, het gebruik van slimme meters, led-verlichting en warmte- koude opslag. Daarnaast is het dak van Studio HvA en het Wibauthuis bedekt met sedum. Dit zorgt voor de opvang van schadelijk fijnstof en levert minder wateroverlast op.

 

Duurzaamheidsbenchmark Sustainabul

De HvA neem jaarlijks deel aan de Sustainabul duurzaamheidsbenchmark voor het hoger onderwijs. In 2016 is zij met 75 procent van het totaal aantal haalbare punten geeindigd op een  11e plaats. Dit is een verbetering van drie plaatsen ten opzichte van 2015 toen een score van 64 procent werd behaald. 

Energieverbruik en CO2-uitstoot van de HvA in 2010 en 2016

Energieverbruik

2010

2016

Gas m2

1.210.603

942.451

Stadswarmte (aardgasequivalenten m2)

1.282.202

596.576

Ingekochte elektriciteit kWh

20.400.000

20.432.474

Zelf opgewekt via zonnepanelen

-

51.990

Elektriciteit totaal kWh

20.400.000

20.474.474

CO2-uitstoot

 

 

CO2 brandstoffen (gas en stadswarmte)

3.669

2.458

CO2 elektriciteit

10.730

0

Totaal

3.669 

2.458

Iedere faculteit op de HvA besteedt in het onderwijs aandacht aan duurzaamheid, vaak in combinatie grootstedelijke problematiek. Deze aanpak zorgt ervoor dat veel thema‚Äôs die het duurzame spectrum beslaan aangeboden worden:  van milieu en technologische innovatie tot sociale problematiek.Alle faculteiten bieden minoren aan die duurzame onderwerpen behandelen: minoren

Alle hogescholen in Nederland hebben het SDG Charter (Sustainable Development Goals) ondertekend. Hiermee committeren zij zich aan het SDG-bekwaam maken van studenten en dragen daarmee bij aan het behalen van de SDGs in 2030.

De HvA is een van de vele hogescholen die samen met DuurzaamBedrijfsleven en internetbureau Unc Inc SDGs on Stage hebben ontwikkeld. Dit is een content- en stageplatform om studenten, docenten en ondernemingen te verbinden rondom de Sustainable Development Goals (sustainabledevelopment.un.org) van de VN. Dit platform zal ene rol spelen in de verduurzaming van het onderwijs. 

De HvA richt zich op praktijkgericht onderzoek dat aansluit op actuele vragen in de regio. Het draait bij de HvA om het ontwikkelen van kennis gericht op de sociale en economische ontwikkeling van de Amsterdamse metropoolregio. Duurzame onderzoeksonderwerpen zijn dan ook geen uitzondering.

Voorbeelden van duurzaam onderzoek

Meer informatie

Milieubarometer HvA 2017 met CO2-footprintanalyse

Voor meer informatie of vragen over duurzaamheid bij de HvA kunt u contact opnemen met een van onderstaande medewerkers:

R. Boeters 

r.boeters@uva.nl 
energie-coordinator 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 oktober 2019