Goed bestuur

Goed (onderwijs-)bestuur, ofwel governance, heeft betrekking op de cultuur van hoe we met elkaar omgaan.

In de theorie over goed bestuur zijn er vijf terugkerende thema’s: sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen (communiceren), en ten slotte het bewaken van de samenhang tussen deze thema’s. Twee instrumenten zijn daarbij belangrijk: adequate informatie en de juiste interventiemogelijkheden. De governance van de HvA is vastgelegd in diverse documenten. De belangrijkste staan in het linkermenu op deze pagina.

Code goed bestuur

Net als in veel andere maatschappelijke sectoren zijn ook in het hogerberoepsonderwijs de maatstaven voor goed bestuur vastgelegd in een zogenaamde ‘code’, de Code Goed Bestuur voor hogescholen. De HvA heeft zich hieraan gecommiteerd.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 mei 2021