Hogeschool van Amsterdam

Eregalerij

De HvA reikt prijzen uit aan medewerkers. Ieder jaar wordt de HvA-docent van het jaar gekozen. Er zijn ook jaarlijkse prijzen voor onderzoekers, zowel voor medewerkers als voor studenten. Tenslotte is er het erelaureaat. Die is bestemd voor iemand die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd die bijdraagt aan de strategische koers van de HvA. Met de eregalerij eert de HvA alle winnaars.

Erelaureaat

De HvA heeft sinds 2015 een prijs voor personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de doelstellingen van de HvA. Deze prijs heet sinds 2018 het HvA-erelaureaat. Het erelaureaat kan zowel toegekend worden aan een medewerker van de HvA als aan iemand die vanuit een andere plek de HvA in woord en daad een warm hart toedraagt en een bijdrage heeft geleverd aan de doelstelling van de HvA.

Docent van het Jaar

Jaarlijks organiseren de ASVA Studentenunie en de centrale medezeggenschapsraad de Docent van het Jaar-verkiezing. Deze verkiezing brengt goed docentschap onder de aandacht en zet alle favoriete docenten in het zonnetje. Studenten stemmen op hun favoriete leraar waarna een jury de colleges van deze faculteitswinnaars volgt en daarna besluit wie gekroond wordt tot dé HvA-docent van het jaar.

Research Award

Met het uitreiken van de Research Awards vieren we het bestaan van al het mooie en goede HvA-onderzoek en het onderzoekend vermogen van onze studenten.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 juli 2019