Hogeschool van, met en voor Amsterdam

De slogan van de HvA is ‘Creating Tomorrow’. De hogeschool inspireert studenten om met creatieve oplossingen en duurzame innovaties aan de toekomst te werken; om vandaag te verbinden met morgen. Creating Tomorrow staat voor de actieve maatschappelijke rol die de HvA in Amsterdam inneemt.

HvA’ers werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vraagstukken uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan. Met een veelzijdig aanbod aan onderwijs en onderzoek draagt de HvA bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen.

Historie

De Hogeschool van Amsterdam is in 1993 ontstaan na de fusie van twee grote hogescholen: de Algemene Hogeschool Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Dat betekent dat de HvA zoals we die vandaag de dag kennen, ruim 25 jaar bestaat.

Het hbo is nog jong

Universiteiten hebben een lange traditie, maar het hbo bestaat eigenlijk pas sinds het midden van de twintigste eeuw. In de Wet op het voortgezet onderwijs van 1963, die in 1968 onder de naam Mammoetwet in werking trad, is het hbo voor het eerst als een afzonderlijke onderwijssector neergezet. Maar natuurlijk bestond het hbo al langer.

Wortels van het hbo

De wortels van het hbo, zoals kunstopleidingen, liggen in de tweede helft van de achttiende eeuw. Met de formele opheffing van de gilden in 1818 kwam een eind aan het met de gilden verbonden ambachtelijke opleidingssysteem. In de tweede helft van de negentiende eeuw, tijdens de industrialisatie, waren het opnieuw particulieren die het initiatief namen voor beroepsopleidingen, vooral op het gebied van technisch en economisch onderwijs. En in de loop van de twintigste eeuw is het beroepsonderwijs een openbare voorziening geworden, in steeds meer gevallen door de overheid bekostigd. Met name in de sectoren onderwijs, gedrag & maatschappij en gezondheidszorg was de verzuiling een belangrijke drijfveer voor de oprichting van hbo-instellingen; instellingen met een eigen godsdienstige signatuur.
(bron: Ad van Bemmel, Hogescholen en hbo in historisch perspectief, Vereniging Hogescholen 2006)

Voorlopers van de HvA

De HvA is voortgekomen uit veel voorlopers: kweekscholen, zeevaartscholen, scholen voor maatschappelijk werk, modevakscholen, technische scholen, opleidingen voor verpleegkundigen, economische opleidingen en meer. Dat was in de eerste jaren nog heel goed te zien aan het aantal instituten: 17 stuks. In 2008 is ervoor gekozen om de opleidingen op onderwerp te groeperen. Dat heeft geleid tot de structuur die we nu kennen: zeven faculteiten met elk hun eigen opleidingen.

De Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam is een van de oudste voorlopers van de HvA. Deze school werd door het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst in 1785 opgericht. Dit was de eerste instelling op het vasteland van Europa waar zeevaartkundig onderwijs werd gecombineerd met een internaat. In 1971 fuseerden de Kweekschool voor de Zeevaart en de Hogere Zeevaartschool van het Zeemanshuis tot de Stichting Hogere Zeevaartschool Amsterdam. In 1977 werd de Hogere Zeevaartschool een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam en werd de studierichting ‘Maritiem Officier’ een onderdeel van het Instituut voor Industriële en Maritieme Techniek.
Amsterdam staat van oudsher bekend om hoogstaand technisch en nautisch zeevaartonderwijs. En dat is door de eeuwen heen niet veranderd: de opleiding staat zeer hoog aangeschreven en studenten geven hun opleiding Maritiem Officier vandaag de dag in tevredenheidsonderzoeken een dikke acht.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 januari 2022