Hogeschool van Amsterdam

Maatwerk

Bestaat er in jouw organisatie een specifieke ontwikkelvraag waar het reguliere aanbod van de hogeschool geen antwoord op geeft? Of is er professionalisering nodig vanwege een verandervraag? De Hogeschool van Amsterdam is je kennispartner als het gaat om leren en ontwikkelen.

Leren is een strategisch onderdeel van elk organisatieplan en versterkt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers; functies en beroepen veranderen door innovatie en leren en ontwikkelen nemen daarbij een centrale plaats in.

Partner in kennis

De HvA heeft expertise op het gebied van (samen) innoveren op basis van praktijkgericht onderzoek, gericht opleiden van werknemers, ondersteunen bij werkplekleren en op maat om- of bijscholen. We bieden inspiratie, kennis en innovatiekracht. De ontwikkel- of verandervraag van organisaties staat daarbij voor ons centraal.

Contact

Ben je geïnteresseerd in maatwerk of samenwerking met de HvA? Neem dan contact op via levenlangontwikkelen@hva.nl, of met één van de contactpersonen van HvA Leven Lang Ontwikkelen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 20 oktober 2020