Visie

In 2018 is de visie van de HvA geactualiseerd. De visie bestaat uit vier pijlers; student, kennisinstelling, samenwerken, Amsterdam.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Student

Toegankelijk, ruimte en aandacht voor de student

De HvA is een breed toegankelijke hogeschool, waarin een grote diversiteit aan studenten zich welkom en uitgedaagd voelt. HvA investeert in talentontwikkeling, een ondernemende houding, persoonlijke vorming en ontwikkeling van professionele identiteit van de student. Daarmee is de HvA de emancipatiemotor van Amsterdam. Daarom krijgt elke student de regie op zijn eigen studiepad en investeert de HvA in veelvormig onderwijs en verschillende leerroutes. Studenten ontwikkelen zich bij de HvA tot wereldburger en start- en vakbekwame professional in de arbeidsmarkt. Werkenden en afgestudeerden kunnen bij ons een leven lang blijven leren.

Kennisinstelling

Onderwijs en Onderzoek verweven met de beroepspraktijk

De HvA is een kennisinstelling, waarin de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk de rode draad is in alle curricula en onderzoek. We bieden een interactieve leeromgeving waar onze studenten zoveel mogelijk in realistische beroepssituaties leren en door middel van een interdisciplinaire aanpak met complexe praktijkvragen leren om te gaan. Via de nadruk op verbinding van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk leidt de HvA studenten op tot professionals met innovatiekracht.

Samenwerken

Professionals die samenwerken in teams

Wat we verwachten van studenten, verwachten we ook van onszelf: voortdurende professionalisering van onze kennis en kunde. Alle medewerkers dragen vanuit hun eigen expertise bij aan het begeleiden van studenten en werken met hen samen in een stimulerende leergemeenschap. We hebben daarom een belangrijke functie als rolmodel. We werken daarbij samen in divers samengestelde teams die eigenaarschap nemen. De HvA is een lerende organisatie: het bewaken en continu verbeteren van de kwaliteitscultuur is in de HvA vanzelfsprekend.

Amsterdam

Impact op de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam

Als kennisinstelling inspireert de HvA studenten om met creatieve oplossingen en duurzame innovaties aan de toekomst te werken door op grootstedelijke vraagstukken samen te werken met alle relevante partijen in de internationaal georiënteerde netwerkmaatschappij met oog voor de lokale gemeenschap. Daarom biedt HvA een breed palet aan beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek zodat de studenten worden opgeleid tot vakbekwame professionals. Dit draagt bij aan de rijke leeromgeving, waarin co-creatie centraal staat.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 mei 2021