Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Promoveren aan de HvA

Met de professional doctorate introduceert het hbo een nieuw leertraject, gericht op onderzoek in de praktijk. Het is nu nog een pilot, waardoor het aantal promotieplekken beperkt is. Meerdere hbo-instellingen doen hieraan mee.

Wat is een professional doctorate?

Het is een promotietraject gericht op de (beroeps)praktijk. Je wordt opgeleid tot hooggekwalificeerde, onderzoekende professional die oplossingen bedenkt voor complexe vraagstukken.

Wat ga je precies doen?

Je doet onderzoek en krijgt ondersteuning van een deskundig team van lectoren en begeleiders uit de praktijk. De ondersteuning richt zich op advies, reflectie en mentorschap. Je gaat in gesprek over jouw idee en samen brainstorm je over de aanpak en haalbaarheid. Jouw onderzoek voer je uit in de beroepspraktijk: bijvoorbeeld in je eigen werkomgeving, bij een organisatie of in een leefgemeenschap. Aanvullend op je onderzoek volg je onderwijs.

Het traject duurt gemiddeld drie tot zes jaar. Tijdens deze periode ontwikkel je handelingskennis, processen en producten zodat je interventies tot stand kunt brengen. Ook zet je daadwerkelijk verandering in gang. Promoveren aan het hbo draait om interveniëren, kort-cyclisch werken en diverse onderzoeksactiviteiten inzetten. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek om de weg naar hulpverlening voor jonge statushouders te verbeteren(opent in nieuw venster) of een onderzoek naar de rol van eigenaarschap, technologie en participatie in dialogen(opent in nieuw venster).

Wat is het verschil tussen een PD en PhD?

Het professional doctorate sluit aan op niveau 8 van het Europees Kwalificatiekader(opent in nieuw venster). Bij elk niveau hoort een specifiek leerresultaat; op het gebied van kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Samen met een PhD en EngD behoort het professional doctorate tot het hoogste niveau. Een PhD richt zich op onderzoek aan een universiteit, waarbij de PD zich richt op onderzoek in de beroepspraktijk.

Wat zijn de toelatingseisen?

Als PD-kandidaat:

  • ben je in het bezit van een master
  • heb je relevante werkervaring en praktijkinzichten
  • ben je werkzaam in een relevante werksetting, onderzoek of onderwijs

Contactpersoon per domein

Bij de HvA starten PD-trajecten in vijf domeinen. Ieder domein heeft eigen contactpersonen:

Wettelijke status van de professional doctorate

Het succesvol afronden van een professional doctorate-traject levert op dit moment een certificaat op en geen getuigschrift, graad/of titel. Daar is een wetswijziging voor nodig. Het is de ambitie om deze wetswijziging succesvol af te ronden tijdens de looptijd van de pilot.

Meer weten

Kijk op professionaldoctorate.nl.

Maak kennis met de professional doctorate

Bekijk de video