Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

HBO-Verpleegkunde is een pittige studie. De opleiding verwacht van jou flinke motivatie en een grote mate van zelfstandigheid. Deze opleiding is een van de zwaardere hbo-opleidingen op het gebied van gezondheidszorg.

Contacttijd

Het aantal contacturen per week in de propedeuse is ongeveer 20 uur en bestaat onder andere uit werk- en praktijkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 26 tot 28 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, opdrachten en het voorbereiden van lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.