Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Amsterdam UMC programma

Het Amsterdam UMC programma is voor studenten met de ambitie om in een academisch ziekenhuis te werken: hoog-complexe zorg in een dynamische omgeving. Je voert je extra activiteiten uit, bijvoorbeeld helpen bij het verzamelen van onderzoeksgegevens, verpleegkundige presentaties bijwonen én zelf geven.

Iets voor jou?

In jaar 2 organiseert de opleiding HBO-Verpleegkunde een uitgebreide voorlichting over het Amsterdam UMC programma op de locatie AMC. Daarna kun je je aanmelden voor het programma met de volgende keuzerichtingen:

  • Algemene gezondheidszorg volwassenen (AGZ-volwassenen)
  • Algemene gezondheidszorg kind (AGZ-kind)
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Het programma is voor ambitieuze studenten die naast het normale onderwijsprogramma ook extra activiteiten kunnen en willen volgen. Goede studievoortgang in het eerste en tweede studiejaar, en zichtbare motivatie tellen dan ook mee om te worden toegelaten.

Studieprogramma

Je volgt het reguliere voltijdprogramma. In het derde studiejaar volgen alle studenten een half jaar keuze-onderwijs: de minor (30 ECTS). Wanneer je kiest voor het Amsterdam UMC programma volg je de minor die aansluit bij de richting die je hebt gekozen.

Het minoraanbod bestaat uit minormodules (15 ECTS) of een reguliere minor (30 ECTS). Bij de richting AGZ-volwassenen en GGZ heb je naast de verplichte minormodule nog ruimte voor een minormodule naar keuze.

Stages

Het Amsterdam UMC programma is onderdeel van de opleiding HBO-Verpleegkunde. Je loopt ieder jaar stage. Studenten die worden toegelaten tot het Amsterdam UMC-programma lopen in jaar 3 en jaar 4 stage in het Amsterdams UMC, locatie AMC. Zo ontwikkel je brede praktische ervaring met een verdieping in de Academische Algemene Gezondheidzorg (de AGZ) of de Academische Geestelijke Gezondheidszorg (de GGZ).

Leerwerkplaatsen

Als student ben je een deel van je tijd aan de slag binnen de leerwerkplaatsen. Hier wordt de klinische praktijk verbonden met onderwijs en onderzoek. Je vindt deze leerwerkplaatsen op de volgende divisies:

  • Divisie 1 - Inwendige specialismen: nierziekten en dermatologie LWP
  • Divisie 2 - Chirurgie: chirurgie LWP
  • Divisie 3 - Hartcentrum: cardiologie academische LWP en cardio thoracale chirurgie mbo-hbo LWP
  • Divisie 4 - Vrouw/kind: tuin (kind) LWP en kraam/zwangeren LWP
  • Divisie 5 - Neuro/ hoofd –hals: neurocentrum LWP en MPU LWP