Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Jaar 2,3 en 4

Na je propedeuse volg je vanaf jaar 2 de hoofdfase. Je leert de kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en hoe je die toepast bij een bepaalde categorie zorgvragers (bijvoorbeeld chronisch zieken of kinderen).

Jaar 2 

In jaar 2 vervolg je het samenwerken in projectonderwijs, en verdiep je je in een gezondheidsvraagstuk. Evidence Based Practice (werken volgens de methoden waarvoor het sterkste wetenschappelijk bewijs is) en Klinisch Redeneren vormen een rode draad door het onderwijs. Je loopt dit jaar 10 weken stage om het vak in de praktijk te leren. Je werkt met thema's zoals Leiderschap, Bevorderen van Zelfmanagement en Gezamenlijke Besluitvorming.

Om meer vorm te geven aan een breed verpleegkundig perspectief kun je je ook verdiepen in het perspectief van een patiënt. Dit doe je via het buddy project waarin je 20 weken meegaat in het leven van een patiënt. 

Video: buddy project jaar 2.

Jaar 3

In jaar 3 volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van 10 of 20 weken. Hiermee verbreed of verdiep je je kennis. Je volgt altijd een minor die een relatie heeft met je toekomstige beroep van verpleegkundige. Je kunt ervoor kiezen om 2 minoren van elk 10 weken te volgen, of 1 minor van 20 weken. Een minor van 10 weken staat gelijk aan 15 studiepunten en een minor van 20 weken aan 30 studiepunten.

Ook in jaar 3 loop je stage, nu 20 weken. Aanvullend op je stage voer je een opdracht uit waarmee je je opnieuw verdiept in het perspectief van een patiënt.

Specialisaties

De opleiding biedt je, naast het reguliere programma van HBO-Verpleegkunde, de mogelijkheid om vanaf het derde jaar je opleiding uit te breiden met een specialisatie. Je kunt kiezen uit 3 programma's: Amsterdam UMC, Anesthesie of Operatieassistent. 

Lees meer over de specialisaties

Jaar 4

Het laatste jaar van de hoofdfase staat in het teken van het afstuderen. Je loopt dit studiejaar 20 weken stage en aansluitend een afstudeerstage van 10 weken. Tijdens je stages voer je afstudeeropdrachten uit. De laatste 10 weken staan in het teken van een aantal verdiepende cursussen en trainingen rondom complexe zorgsituaties, en de afronding van je studie.

Stages
Haal meer uit je opleiding