Hogeschool van Amsterdam

JAAR 2, 3 EN 4

HBO-Verpleegkunde

Na je propedeuse volg je vanaf jaar 2 de hoofdfase. Je leert de kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en hoe je die toepast bij een bepaalde categorie zorgvragers (bijvoorbeeld chronisch zieken of kinderen).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jaar 2

Ook start in jaar 2 het projectonderwijs. Daarbij leer je om samen te werken en verdiep je je in een gezondheidsvraagstuk. Evidence Based Practice (werken volgens de methoden waarvoor het sterkste wetenschappelijk bewijs is) en klinisch redeneren vormen wederom een rode draad door het onderwijs. Je loopt ook in dit jaar tien weken stage om het vak in de praktijk te leren.

Jaar 3

In het derde studiejaar volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van 10 of 20 weken. Hiermee verbreed of verdiep je je kennis. Je volgt altijd een minor die een relatie heeft met je toekomstige beroep van verpleegkundige. Je kunt ervoor kiezen om twee minoren van elk 10 weken te volgen, of één minor van 20 weken. Een minor van 10 weken staat gelijk aan 15 studiepunten en een minor van 20 weken aan 30 studiepunten.

Minoren HBO-verpleegkunde

Er is keuzevrijheid, maar er zijn ook instapvoorwaarden per minor. Je kunt bijvoorbeeld een van de volgende minoren volgen:

Kijk bij Minoren voor meer informatie over het volledige aanbod.

Ook in het derde jaar loop je stage, nu twintig weken. Tijdens het derde studiejaar kies je de richting waarin je je afstudeerstage in jaar 4 wilt volgen. Bijvoorbeeld het ziekenhuis, de wijkzorg, de psychiatrie, of de ouderenzorg.

Jaar 4

Het laatste jaar van de hoofdfase staat in het teken van het afstuderen. Je loopt dit studiejaar twintig weken stage en aansluitend een afstudeerstage van tien weken. Tijdens je stages voer je afstudeeropdrachten uit. De laatste tien weken staan in het teken van enkele verdiepende cursussen en trainingen rondom complexe zorgsituaties en de afronding van je studie.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 11 januari 2021