JAAR 2, 3 EN 4

HBO-Verpleegkunde

Na je propedeuse volg je vanaf jaar 2 de hoofdfase. Je leert de kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en hoe je die toepast bij een bepaalde categorie zorgvragers (bijvoorbeeld chronisch zieken of kinderen).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jaar 2

Ook start in jaar 2 het projectonderwijs. Daarbij leer je om samen te werken, en verdiep je je in een gezondheidsvraagstuk. Evidence Based Practice (werken volgens de methoden waarvoor het sterkste wetenschappelijk bewijs is) en klinisch redeneren vormen een rode draad door het onderwijs. Je loopt dit jaar tien weken stage om het vak in de praktijk te leren. Thema’s als leiderschap, bevorderen van zelfmanagement en gezamenlijke besluitvorming hebben een plek in het programma.

Jaar 3

In jaar 3 volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van 10 of 20 weken. Hiermee verbreed of verdiep je je kennis. Je volgt altijd een minor die een relatie heeft met je toekomstige beroep van verpleegkundige. Je kunt ervoor kiezen om twee minoren van elk 10 weken te volgen, of één minor van 20 weken. Een minor van 10 weken staat gelijk aan 15 studiepunten en een minor van 20 weken aan 30 studiepunten.

Minoren HBO-verpleegkunde

Er is keuzevrijheid, maar er zijn ook instapvoorwaarden per minor. Je kunt bijvoorbeeld een van de volgende minoren volgen:

Kijk bij Minoren voor meer informatie over het volledige aanbod.

Ook in het derde jaar loop je stage, nu twintig weken. Tijdens het derde studiejaar kies je de richting waarin je je afstudeerstage in jaar 4 wilt volgen. Bijvoorbeeld het ziekenhuis, de wijkzorg, de psychiatrie, of de ouderenzorg.

Specialisaties

De opleiding biedt je naast het reguliere programma van HBO Verpleegkunde de mogelijkheid om vanaf het derde jaar je opleiding uit te breiden met een specialisatie. Je kunt kiezen uit drie programma's:

Jaar 4

Het laatste jaar van de hoofdfase staat in het teken van het afstuderen. Je loopt dit studiejaar twintig weken stage en aansluitend een afstudeerstage van tien weken. Tijdens je stages voer je afstudeeropdrachten uit. De laatste tien weken staan in het teken van enkele verdiepende cursussen en trainingen rondom complexe zorgsituaties, en de afronding van je studie.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 7 september 2021