Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

In het derde jaar van de ALO volg je een minor naar keuze en loop je stage in het voortgezet onderwijs. In het vierde jaar ligt de focus op het afronden van de opleiding en de overstap naar de professionele praktijk. Je volgt een eindstage en voor je eindwerk neem je deel aan een onderzoeksproject. Je rondt de ALO af met een eindassessment (eindgesprek).

Stage Voortgezet Onderwijs

In het eerste semester van het derde jaar volg je een onderwijsprogramma dat ingedeeld is rondom 3 thema’s: Pedagogisch, Vakdidactisch en Vakinhoudelijk. Bij elk thema volg je zowel theorielessen als praktijklessen. Je loopt daarnaast 2 dagen per week stage in het voortgezet onderwijs.

Minor kiezen

In het tweede semester van het derde jaar volg je een minor die goed aansluit bij de interesses die je hebt ontwikkeld in de eerste twee studiejaren. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. De minor duurt een half jaar. Er is sprake van keuzevrijheid, maar ook van instapvoorwaarden per minor.

De ALO biedt de 4 onderstaande minoren aan, maar je kunt ook een minor kiezen bij een andere opleiding binnen de HvA.

ALO-minoren

 • Sportmanagement: je maakt kennis met het ondernemerschap binnen de sport en het werkveld van een sportmanager. Je analyseert een sportorganisatie en schrijft op basis van deze analyse een beleidsvoorstel.
 • Sport Coaching: deze minor leidt je op tot generiek trainer/coach op niveau 4. Je leert hoe je (top)sporters begeleidt, maar ook hoe je wedstrijden coacht en talent herkent.
 • Zorg-Paramedisch: in deze minor staat de theoretische onderbouwing van bewegingstherapie centraal. Je loopt stage binnen een paramedische setting zoals een revalidatiecentrum, fysiotherapiepraktijk, fysiotherapeut topsport/club of ziekenhuis.
 • Special Needs: deze minor bereidt je voor op het functioneren binnen het passend onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Je richt je op het begeleiden van kinderen, jongeren, patiënten of cliënten met special needs

Eindstage

In het vierde jaar van de ALO ligt de focus op het afronden van de opleiding en de overstap naar de professionele praktijk. Je doet gedurende het hele studiejaar 2 dagen per week een eindstage waarbij je min of meer zelfstandig functioneert als gymdocent. De rest van de week volg je lessen op de ALO.

Eindwerk

Jouw eindwerk voer je uit in de laatste fase van de opleiding. Je neemt deel aan een onderzoeksproject van de ALO binnen het lectoraat Bewegen In en Om School of kiest een eigen onderwerp binnen één van de volgende thema’s:

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Zorg
 • Sport

Eindassessment

Je rondt de ALO af met een eindassessment (eindgesprek). 

Tijdens dit eindassessment presenteer je:

 • Jouw visie op het onderwijs.
 • Jouw visie op het vak Lichamelijke Opvoeding.
 • Een plan voor jouw ontwikkeling van een startende naar een ervaren professional.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 mei 2020