Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Toelatingseisen

Heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma? Dan heb je de juiste vooropleiding voor de ALO. Na jouw inschrijving neem je deel aan een toelatingstest en krijg je een medische keuring. Voor de start van het werkplekleren (stage) moet je beschikken over een een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

Vooropleiding

Toelatingseisen

Aanvullende eisen

Opmerkingen/aanbevelingen

Havo of vwo

Toelaatbaar met alle profielen

 

 • Toelatingstest
 • Medische keuring
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Het profiel Natuur en Gezondheid sluit het beste aan.
 • Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in je examenpakket is een pluspunt.
 • Je kunt vrijstellingen krijgen als je een diploma hebt van onderstaande convenantpartners.
Mbo 4Toelaatbaar
 • Toelatingstest
 • Medische keuring
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Met een mbo 4-diploma start je altijd in jaar 1 van de ALO. 
Hbo of vwoToelaatbaar 
 • Toelatingstest
 • Medische keuring
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Geen opmerkingen/aanbevelingen

Medische keuring en VOG

De ALO coördineert je medische keuring met een onafhankelijke sportarts op de eigen opleidingslocatie. In verband met werkplekleren (stages) binnen onderwijs- en sportorganisaties moet je voor de start van het werplekleren beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

Bekijk alle onderdelen van de toelatingstest

Toelating convenantpartners

Ben je dit schooljaar leerling van een BSM-convenantpartner van de ALO? Of heb je de mbo-opleiding Sport en Bewegen of CIOS afgerond en studeer je aan 1 van onze mbo-convenantpartners?  Ook dan geldt voor jou de toelatingstest, de medische keuring en de VOG.  De ALO houdt bij de ranking wel rekening met het feit dat je afkomstig bent van een convenantpartner.

BSM conventantpartners

 • Copernicus (Hoorn)
 • Vellesan College (IJmuiden)
 • Schoter Scholengemeenschap (Haarlem)
 • Oostvaarders College (Almere)
 • Da Vinci College (Purmerend)
 • St. Michaël College (Zaandam)
 • Blaise Pascal College in Zaandam
 • Amstelveen College 
 • Calandlyceum (Amsterdam)
 • Echnaton (Almere)
 • Jan van Egmond Lyceum (Purmerend)
 • Haarlemmermeer Lyceum (Hoofddorp)
 • Sancta Maria Lyceum (Haarlem)

Mbo-convenantpartners 

 • ROC (Amsterdam, Flevoland en Hilversum)
 • CIOS Novacollege (Haarlem)
 • ROC Midden-Nederland (Utrecht en Amersfoort)
 • Horizoncollege (Alkmaar)

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek ALO.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Vragen toelating

Heb je een vraag over de toelatingstest van de ALO of het 21+ toelatingsonderzoek? Neem dan contact op met Lianne Nijmeijer van de ALO-studentenadministratie, bereikbaar op ma, di, woe en do via telefoon: 020-595 3441 of e-mail: l.nijmeijer@hva.nl.

Schrijf je in voor deze opleiding