Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Waardering buitenlands diploma

Heb je in het buitenland een diploma behaald? Dan beoordeelt de HvA of dit diploma voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding van jouw keuze. Dit noemen we ‘diplomawaardering’. Je diploma moet door de HvA gewaardeerd worden vóórdat de opleiding start.

Check de toelatingseisen

Check vóórdat je je inschrijving in gang zet of je voldoet aan de toelatingseisen van de door jou gekozen opleiding.

Je bent met een buitenlandse vooropleiding toelaatbaar tot een Nederlandstalige opleiding als:

 • je diploma voldoet aan de niveauvoorwaarden van het gekozen studieprogramma en vergelijkbaar is met mbo-4, havo, vwo of bachelor niveau;
 • je vakken aansluiten bij de profieleisen van de opleiding van jouw keuze (voor sommige opleidingen moet je minimaal vwo-niveau hebben); en
 • je aantoonbaar voldoende niveau van de Nederlandse taal* hebt.

Je bent met een buitenlandse vooropleiding toelaatbaar tot een Engelstalige opleiding als:

 • je diploma voldoet aan de niveauvoorwaarden van het gekozen studieprogramma en vergelijkbaar is met mbo-4, havo, vwo of bachelor niveau;
 • je vakken aansluiten bij de profieleisen van de opleiding van jouw keuze (voor sommige opleidingen moet je minimaal vwo-niveau hebben); en
 • je voldoet aan de eisen die de opleiding aan de Engelse taal stelt. Deze vind je bij de toelatingseisen op de website van de Engelstalige opleiding. Mogelijke Engelse taaltesten: IELTS(opent in nieuw venster), TOEFL(opent in nieuw venster) of  Cambridge Advanced English(opent in nieuw venster)**.

* Optie 1: Je hebt het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II(opent in nieuw venster) succesvol afgerond (alle 4 onderdelen). Sinds 2021 is het niet meer mogelijk om examens af te leggen voor een opleiding op een Nederlandse ambassade of consulaat. Studenten kunnen contact opnemen met hun onderwijsinstelling over hoe zij het examen toch kunnen doen. Optie 2: ​​Je hebt een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) bij de Taalunie profiel Educatief Startbekwaam(opent in nieuw venster) of profiel Educatief Professioneel(opent in nieuw venster). De HvA biedt een voorbereidend jaar voor anderstalige studenten die een Nederlandstalige opleiding willen volgen.
** De toetsen die in Nederland worden geaccepteerd voor het aantonen van voldoende beheersing van het benodigde taalniveau voor hoger onderwijs zijn vastgelegd in de Gedragscode Internationale Student.

Voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je inschrijving voor de opleiding in gang zetten.

Let op! Naast het waarderen van jouw diploma kan een Studiekeuzecheck ook onderdeel uitmaken van jouw inschrijfprocedure. Voor opleidingen met een beperkt aantal plaatsen word je uitgenodigd voor de selectie.

Schrijf je op tijd in

Schrijf je minstens 6 weken vóór de inschrijfdeadline van de opleiding in via Studielink zodat je diploma op tijd gewaardeerd wordt. Kijk op de website voor de inschrijfdeadline van de door jou gekozen opleiding. 

Check de inschrijfdeadline op de opleidingspagina

Dien de juiste documenten in

Na aanmelding via Studielink voor een opleiding aan de HvA ontvang je een e-mail van de Centrale Studentenadministratie (CSA). De CSA vraagt je om gecertificeerde kopieën van je diploma’s en vooropleidingsgegevens in te sturen voor je diplomawaardering.

Vooropleiding afgerond? Bekijk hier welke documenten je moet opsturen.
Vooropleiding nog niet afgerond? Bekijk dan hier welke documenten je moet opsturen.

Let op! Als jouw dossier onvolledig is, nemen we je verzoek tot diplomawaardering niet in behandeling.

Wat wordt er gewaardeerd?

 1. Het niveau van je vooropleiding wordt vergeleken met het onderwijssysteem in Nederland.
 2. De aangeleverde documenten worden gecontroleerd op authenticiteit.
 3. De aanvullende vak- en taaleisen voor de opleiding worden vergeleken met de aangeleverde documenten.

Voor een indicatie van mogelijke vergelijkingen van je vooropleiding met het Nederlandse onderwijssysteem kijk je op de website van Nuffic(opent in nieuw venster). Let wel: deze lijst geeft een niveau-indicatie, maar diploma’s en vooropleidingen worden individueel gewaardeerd voor het gespecificeerde studieprogramma. De gevolgde vakken en behaalde cijfers kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke diplomawaardering. Behalve met Nuffic is het mogelijk dat de HvA voor verificatiedoeleinden contact opneemt met de opleiding(en) of instelling(en) die de documenten hebben afgegeven.

Besluit

Na de waardering van je diploma ontvang je van de HvA bericht over jouw toelaatbaarheid: 

 • Toegelaten: je ontvangt een digitale toelatingsbrief
 • Niet toegelaten: je ontvangt een e-mail
 • Aanvullende gegevens nodig: je ontvangt een voorlopig advies

Wat is een voorlopig advies?

Het kan zijn dat je niet direct een definitief advies ontvangt omdat:

 • je vooropleiding niet voldoet aan de aanvullende vak- en/of taaleisen;
 • je nog moet afstuderen.

In het advies wordt aangegeven waar je nog aan moet voldoen. Dit kan betekenen dat je nog een taaltoets moet overleggen, een deficiëntie moet opheffen of je eindresultaten en diploma nog moet indienen voor een herevaluatie voor een definitief advies. Lever deze officiële eindresultaten en diploma of taaldocumenten zo snel mogelijk na ontvangst van het advies in voor herevaluatie. Dit is nodig voor vervolgprocedures zoals visa-aanvragen en het afronden van de administratieve processen van de inschrijfprocedure.

Tip: Dien het verzoek om een official transcript/results door te sturen aan de HvA alvast in bij je instelling, dit kan al vóórdat je resultaten bekend zijn. Insturen aan: CSA-HvA o.v.v. official transcript, Hogehilweg 21, 1101 CB Amsterdam, The Netherlands.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie (CSA)

WhatsApp
06 2853 35 46(opent in nieuw venster)
Niet voor bellen of sms