Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Om te kunnen studeren op hbo-niveau moet je in het bezit zijn van een diploma havo, vwo of mbo (niveau 4). Het kan zijn dat je voor een opleiding een bepaald profiel gevolgd moet hebben, of aanvullende vakken moet hebben gevolgd. Voor de specifieke toelatingseisen kijk je bij de opleiding van jouw keuze.

Toelatingseisen vanuit havo of vwo

Voor sommige opleidingen moet je een bepaald profiel gevolgd hebben op de havo of het vwo. Of je moet aanvullende vakken hebben gevolgd. Heb je geen examen gedaan in de vakken die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding? Dan kun je deelnemen aan een deficiëntie- of opfriscursus voordat je met je opleiding start en/of een toets doen om alsnog toelaatbaar te worden. Je kunt ook deelnemen aan een cursus als je graag je kennis wilt opfrissen op een vakgebied waar je je nog onzeker over voelt. Op de opleidingspagina vind je terug welke toelatingseisen er in jouw geval van toepassing zijn.

Let op! In 2023 zijn de toelatingseisen van 2 opleidingen gewijzigd. Deze nieuwe eisen staan nog niet in het overzicht toelatingseisen 2022-2023 maar zijn wel direct van kracht:

  • Communicatie: geen wiskunde-eis meer voor havo én vwo.
  • Biomedische Technologie: voor havo én vwo gelden nu de volgende eisen bij de profielen
    - N&G: geen aanvullende eisen

    E&M: scheikunde + biologie
    - C&M: scheikunde + biologie + wiskunde A of B
Bekijk het overzicht van de toelatingseisen voor 2022-2023

Toelatingseisen vanuit het mbo

De HvA geeft geen invulling aan de extra toelatingseisen voor mbo’ers. Dat wil zeggen dat een mbo’er met een diploma niveau 4 toelaatbaar is tot elke hbo-opleiding. (Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum vóór 1 september worden toegelaten tot de opleiding.) Het kan zijn dat er een opleidingsspecifieke toelatingsprocedure is, kijk hiervoor op de website van de desbetreffende opleiding. Een aantal opleidingen geeft het advies om een opfriscursus te volgen.

Toelatingseisen 21+

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+- toelatingsonderzoek.

Toelatingseisen vanuit het buitenland

Wanneer je uit het buitenland komt en geen geldig Nederlands diploma hebt, moet je een buitenlands diploma op minimaal mbo-4 of havo-niveau kunnen overleggen. Je kunt je buitenlandse diploma naar Nederlandse maatstaven laten waarderen. Ook moet je aantonen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2-II behaald hebt als je een Nederlandstalige opleiding gaat volgen. De HvA neemt het toelatingsexamen NT2 niet zelf af. Meld je zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)(opent in nieuw venster). Meer informatie over het laten waarderen van je buitenlandse diploma kun je vinden onder diplomawaardering.

Let op! Deze informatie geldt voor studenten uit het buitenland die een Nederlandstalige opleiding willen volgen aan de HvA. Kom je uit het buitenland en wil je een Engelstalige opleiding volgen? Dan moet je aan meer voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld aantoonbare beheersing van de Engelse taal. Kijk hiervoor naar de Engelstalige informatie.

Nederlandse taalcursus

Anderstalige aspirant studenten die een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam willen gaan volgen, kunnen een voorbereidend traject volgen. Kijk voor informatie hierover bij het Taalschakeltraject.

Toelatingseisen vanuit havo of vwo 'oude stijl'

Heb je een diploma havo van vóór 2009 of vwo van vóór 2010, dan wordt door de opleiding een kort aanvullend toelatingsonderzoek gedaan. Kijk bij de opleiding van jouw voorkeur voor de specifieke eisen. Voldoe je niet aan de eisen om toegelaten te worden tot de opleiding? Kijk dan of je dit kunt oplossen door deelname aan een deficiëntie- of opfriscursus of neem contact op met de instroomcoördinator van de opleiding.

Toelatingseisen masters

De toelatingseisen voor masteropleidingen kunnen verschillen. Kijk daarom altijd goed bij de masteropleiding van je keuze wat de toelatingseisen zijn.

Toelatingseisen cursussen

De HvA biedt ook kortlopende cursussen aan. Hiervoor gelden geen wettelijke toelatingseisen. Kijk bij de cursus van je keuze voor meer informatie over de toelatingseisen.

Vragen over toelating?

Heb je vragen over jouw toelaatbaarheid bij een bepaalde opleiding? Neem dan contact op met de opleiding zelf.

Zoek de opleiding en neem contact op