Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Studieprogramma

Tijdens de ALO combineer je theorie met praktijk. Je maakt kennis met bedrijven en organisaties in en rondom Amsterdam. Lees meer over wat je tijdens het 4-jarige studieprogramma leert en welke vakken je volgt.

Jaar 1

In het eerste jaar van de ALO verwerf je de basiskennis die je als gymdocent nodig hebt. Je leert alles over bewegen en lesgeven en krijgt diverse praktijkvakken met daarbij de nodige theorie. Ook leer je op de werkplek (stage) op een basisschool.

Wat doe je in jaar 1?
 

 • Je ontwikkelt je sociale- en sportvaardigheden.
 • Je leert hoe je presenteert en lesgeeft aan een groep.
 • Je leert je hoe je feedback geeft én ontvangt.
 • Je leert op de werkplek (stage) in het basisonderwijs.

Onderzoeksvaardigheden

Het is belangrijk dat je tijdens de opleiding een kritische houding aanleert en vaardigheden ontwikkelt voor praktijkgericht onderzoek. Daarmee start je in jaar 1.

Theorievakken

In jaar 1 staan sociaal-wetenschappelijke thema's centraal: Bekwaam, Pedagogiek en Didactiek. Deze 3 thema's geven je inzicht in het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Kennis waar je later als gymleraar veel aan hebt. Je krijgt les in de vakken Sociale Psychologie, Ontwikkelingspsychologie en Communicatie. Bij het vak Motorisch Leren staat de motorische ontwikkeling van kinderen centraal.

De thema's Vakinhoudelijk Bekwaam en Vakinhoudelijk Didactiek behandelen daarnaast de medisch-biologische ontwikkeling van kinderen. De volgende theorievakken staan hierbij centraal: 

 • Bewegingsapparaat
 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Kinesiologie (evalueren motoriek van het menselijk lichaam)
 • EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen)

Praktijkvakken 

 • Atletiek
 • Bewegen en Muziek
 • Spel
 • Turnen
 • Klimmen
 • Zelfverdediging
 • Zwemmen

Titel en diploma

Na het afronden van de ALO ontvang je het diploma Leraar van de eerste graad Lichamelijke Opvoeding. Dit is de officiële CROHO-naam van de opleiding. Je mag de titel Bachelor of Sport and Physical Education voeren.

Bekijk studieprogramma jaar 2, 3 en 4
Haal meer uit je opleiding
Hoeveel tijd kost de ALO per week?
Download beknopte opleidingsflyer ALO (pdf)
(opent in nieuw venster)