Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma jaar 2, 3 en 4

In jaar 2,3 en 4 loop je stage (leren op de werkplek), krijg je theorie- en sportvakken, kies je een minor en doe je onderzoek.

Jaar 2

In het tweede jaar van de ALO start de hoofdfase.  Je doet didactische vaardigheden op en leert hoe je flexibel en teamgericht functioneert in de organisatie van een basisschool. Je verdiept je in de rol van de beweegexpert in en om de school. Aan het einde van het tweede studiejaar kun je georganiseerde, veilige en leerzame lessen geven aan groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs. Je ontwikkelt je verder in het doen van onderzoek. Je leert bijvoorbeeld hoe je systematisch het motorisch niveau van leerlingen meet. Op deze manier signaleer je als docent zowel zwakke als talentvolle leerlingen.

Vrije keuzepunten

In het tweede jaar stem je het studieprogramma deels af op je eigen wensen. Je gaat op zoek naar jouw talenten en ontwikkelt deze verder tijdens projectweken of zelfgekozen activiteiten. Je behaalt hiermee profileringspunten (vrije keuzepunten). Ook in jaar 3 en 4 kies je projectweken of zelfgekozen activiteiten voor profileringspunten.

Jaar 3

In het eerste semester van jaar 3 volg je een onderwijsprogramma dat ingedeeld is rondom 3 thema’s: Pedagogisch, Vakdidactisch en Vakinhoudelijk. Bij elk thema volg je zowel theorie- als praktijklessen. Je loopt daarnaast 2 dagen per week stage (leren op de werkplek) op een middelbare school. Na het afronden van je stage kun je georganiseerde, veilige en leerzame lessen geven aan alle jaarlagen in diverse typen van het voortgezet onderwijs. De intentie van de ALO is dat je ook deelneemt aan activiteiten die een gymleerkracht uitvoert in en rondom de school.

Minor kiezen

In het tweede semester van jaar 3 volg je een minor die goed aansluit bij de interesses die je hebt ontwikkeld in jaar 1 en 2. Een minor is een keuzeprogramma van een half jaar ter verbreding of verdieping van je studie. Je hebt keuzevrijheid, maar er gelden ook instapvoorwaarden per minor. De ALO biedt 4 minoren aan, maar je kunt ook een minor kiezen bij een andere HvA-opleiding.

ALO-minoren

 • Sportmanagement: je maakt kennis met het ondernemerschap binnen de sport en het werkveld van een sportmanager. Je analyseert een sportorganisatie en schrijft op basis van deze analyse een beleidsvoorstel.
 • Sport Coaching: deze minor leidt je op tot generiek trainer/coach op niveau 4. Je leert hoe je (top)sporters begeleidt, maar ook hoe je wedstrijden coacht en talent herkent.
 • Zorg-Paramedisch: in deze minor staat de theoretische onderbouwing van bewegingstherapie centraal. Je loopt stage binnen een paramedische setting zoals een revalidatiecentrum, fysiotherapiepraktijk, fysiotherapeut topsport/club of ziekenhuis.
 • Special Needs: deze minor bereidt je voor op het werken binnen het passend onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Je richt je op het begeleiden van kinderen, jongeren, patiënten of cliënten met speciale behoeftes. 
 • Docentschap bij BSM en MBO: je leert docenttaken binnen het vakgebied van het mbo-onderwijs en het eindexamenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM).

Werken buiten het onderwijs

De stage binnen de minor in het derde jaar biedt extra mogelijkheden om bijvoorbeeld te werken bij een gemeente, sportvereniging of commerciële sportorganisatie. Je kunt dus zowel binnen als buiten het onderwijs aan de slag.

Jaar 4

In het vierde jaar van de ALO ligt de focus op het afronden van de opleiding en de overstap naar de professionele praktijk. Je volgt het hele studiejaar 2 dagen per week een eindstage waarbij je min of meer zelfstandig functioneert als gymdocent. De rest van de week heb je les op de ALO.

Eindwerk

Jouw eindwerk voer je uit in de laatste fase van de opleiding. Je neemt deel aan een onderzoeksproject van de ALO binnen het lectoraat Bewegen In en Om School of kiest een eigen onderwerp binnen 1 van de volgende thema’s:

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Zorg
 • Sport

Eindassessment

Je rondt de ALO af met een eindassessment (eindgesprek). Tijdens dit eindassessment presenteer je:

 • Jouw visie op het onderwijs.
 • Jouw visie op het vak Lichamelijke Opvoeding.
 • Een plan voor jouw ontwikkeling van een startende naar een ervaren professional.
Bekijk stages ALO
Haal meer uit je opleiding