Hogeschool van Amsterdam

Excellentie

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Meer uit jezelf halen tijdens je opleiding? De ALO biedt vijf uitdagende Honours Modules voor talentvolle en gemotiveerde studenten. Je volgt de modules naast je reguliere studieprogramma en betaalt geen extra collegegeld.

De Honours Modules richten zich op ALO-studenten uit alle studiejaren. Wel moet je aan de instapvoorwaarden van de desbetreffende module voldoen. De studielast per module is 5 EC (European Credits), dit komt overeen met 40 studiebelastingsuren.

De Honours Module Pamoja Kenya is een uniek sportontwikkelingsproject voor tweedejaarsstudenten van FBSV. Pamoja Kenya betekent samen en verwijst naar de samenwerking met de Keniaanse ngo A-step. Binnen de module Pamoja Kenya pas je jouw expertise en kennis toe in de praktijk. Een deel van het project voer je daadwerkelijk ui​t in Kenia. 

Instapvoorwaarden

 • Je hebt je propedeuse behaald.
 • ​Insturen motivatiebrief.

Wil je proeven aan het echte ondernemerschap? Dan is de E-Club Honours Module iets voor jou. Je ervaart hoe het is om een eigen merk en een eigen product op de markt te brengen. Je richt je op een zelf gekozen doelgroep met omzet als mogelijk resultaat. 

Instapvoorwaarden

 • Je hebt je propedeuse behaald.
 • ​Insturen motivatiebrief.

Wat leer je tijdens module 'Wat is wijsheid?' Door allerlei reflecties over levensgeluk, belangrijke filosofische stromingen, en zingevingsvraagstukken neemt de innerlijke reikwijdte toe. Visie en daadkracht worden sterker en het hart en de ziel groter. 

Instapvoorwaarden

 • Je hebt je propedeuse behaald.
 • ​Positief advies studieloopbaanbegeleider.

Food in Society biedt een verdieping in de maatschappelijke, sociale en culturele aspecten van eten en voedsel. ​Het programma is onderverdeeld in drie thema's van elk drie werkcolleges (​​120 minuten per college​​). Daarnaast is er afsluitende bijeenkomst. ​

Sociologische /historische aspecten van eten en voedsel - college 1 t/m 3

 • ​​Waarom eten we wat we eten? ​
 • Bestaat er een Nederlandse eetcultuur en hoe is deze ontstaan? 
 • In hoeverre bepaalt wat we eten onze identiteit en onze plaats in de maatschappij? 

​Media, eten en voedsel - college 4 t/m 6

 • Welke rol speelt media in de beeldvorming ove​r eten, voedsel en koken? ​
 • Hoe creëren media sociale normen en waarden, maar ook trends en hypes rondom voeding?​

Ethische aspecten van eten en voedsel - college 7 t/m 9

 • ​Welke rol spee​lt ethiek bij het hanteren van dilemma's op het gebied van eten en voedsel? Denk aan dilemma's op het gebied van authenticiteit, technologie en globalisering. 

Instapvoorwaarden

 • Je hebt je propedeuse behaald.
 • ​Insturen motivatiebrief.

Tijdens de module ‘Psychologie en Eten’ krijg je inzicht in wetenschappelijk onderzoek naar psychologische aspecten van eetgedrag en eetproblemen. Ook leer je hoe je onderzoekresultaten op een aansprekende manier presenteert en een discussie hierover voert met studiegenoten. Daarnaast biedt de module extra activiteiten zoals een symposiumbezoek.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 september 2017