Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Maritiem Officier

In jaar 1 krijg je een goed beeld van jouw toekomstige beroep. In elk blok doe je een praktijkgerichte opdracht. Bijvoorbeeld over het veilig laden en lossen van een zeeschip. Je maakt een stuwplan en voert stabiliteitsberekeningen uit.

Blok 1: brede oriëntatie 

Samen met je medestudenten zoek je uit hoe zeeschepen zijn ingericht en welke lading ze kunnen vervoeren. Je ontdekt hoe de voortstuwing van deze schepen verloopt en welke werkzaamheden de maritiem officier aan boord verricht.


Blok 2: nautische aspecten

Bij het vak Navigatie leer je over zeekaarten en plaatsbepaling op zee. Je leert ook hoe je met een groot schip moet manoeuvreren.


Blok3: technische aspecten

Je leert meer over dieselmotoren, pompen en de elektrische installatie aan boord van een schip.


Blok 4: maritieme bedrijfsvoering en logistiek

Dit blok (management) gaat over maritieme bedrijfsvoering en logistiek, maar je krijgt ook een vak als bijvoorbeeld EHBO. 

 

Opleidingsschip Gyrinus

Op Gyrinus leer je hoe je moet navigeren en manoeuvreren en hoe de techniek aan boord werkt.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 8 maart 2019