Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen voor havo en vwo. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen
N&TN&GE&MC&M
HavoGeen extra eisenWiskunde B en NatuurkundeWiskunde B en NatuurkundeWiskunde B en Natuurkunde
VwoGeen extra eisenWiskunde B en NatuurkundeWiskunde B en NatuurkundeWiskunde B en Natuurkunde

Vooropleiding

Toelatingseisen

Opmerkingen

Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor een versneld programma van drie jaar op basis van individuele vrijstellingen.
Hbo of woToelaatbaarMet een diploma van een propedeuse (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

Versnelde route met mbo-diploma

Heb je een mbo-diploma? Dan kun je in aanmerking komen voor een versnelde route.

Medische keuring

Voor aanvang van de opleiding is een medische keuring vereist (waarbij wordt gekeken naar algemene gezondheid, oren en ogen). Keuringsadressen kun je vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport(opent in nieuw venster) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ontbrekende vakken

Als je geen eindexamen hebt gedaan in een of meer aanvullende vakken die wel verplicht zijn (zie toelatingsschema) dan kun je met een certificaat voor dat vak/die vakken toch toegelaten worden. Dat certificaat krijg je als je een voldoende haalt voor de cursus die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Maritiem Officier.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding