Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Maritiem Officier

Instromen met mbo-diploma

Met een diploma van de mbo-opleiding Maritiem Officier is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een versneld programma van drie jaar op basis van individuele vrijstellingen. De examencommissie van de opleiding bepaalt dit uiteindelijk.

Het programma is als volgt opgebouwd:

Jaar 1 en 2

Je stroomt in in jaar 1 van de voltijdopleiding voor Maritiem Officier. In dit jaar begin je met het verder ontwikkelen van competenties, zoals analyseren, onderzoeken en communiceren. Deze competenties heb je nodig voor het uitoefenen van het beroep Maritiem Officier aan boord van zeeschepen en voor een eventuele vervolg-carrière in het maritieme werkveld op hbo-niveau. Daarnaast werk je gedurende deze twee jaar aan het verbreden en verdiepen van je nautische, technische en ondersteunende kennis en vaardigheden. Ook besteed je extra aandacht aan wiskunde, natuurkunde en programmeren.

Jaar 3

In jaar 3 laat je zien dat je klaar bent om straks zelfstandig aan het werk te gaan als stuurman of scheepswerktuigkundige op hbo-niveau. In het eerste halfjaar kies je een minor. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennisgebied te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken binnen of buiten de HvA. Voorwaarde hierbij is wel dat het doen van onderzoek deel uitmaakt van de desbetreffende minor. Kijk bij minoren voor meer informatie over de minoren die door de HvA verzorgd worden.

 

In het tweede deel van jaar 3 begin je met het afstudeerrichting: stuurtman of scheepswerktuigkundige. In beide specialisaties wordt aandachtdeertraject en kies je voor de specialisatie stuurman besteed aan duurzaamheid en het milieu. Je verdiept je kennis en vaardigheden op het gebied van je gekozen specialisatie en voert praktijkgericht onderzoek uit. Je schrijft een onderzoeksrapport dat je mondeling presenteert en verdedigt ten overstaan van je afstudeerbegeleiders.