Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Maritiem Officier. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: colleges, practica, project- en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 20. 

Zelfstudie-uren

Verder besteed je circa 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen).

Doorstroomeis

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Deze opleiding heeft echter een minimale doorstroomeis van 50 studiepunten om door te mogen stromen naar het tweede studiejaar 

Haal je minder studiepunten, dan kun je niet verder gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent.